Maligne hudsvulster og precancroser

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Familiær opphoping av melanom?

Anamnese : Komorbiditet. Immunsuppresjon? Kjent hudkreft / melanom?

Aktuelt : Beskr. av forandringer / svulst? Rasktvoksende? Lokalisasjon og konsekvenser .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Familiær opphoping av melanom?

Anamnese : Komorbiditet. Immunsuppresjon? Kjent hudkreft / melanom?

Aktuelt : Beskr. av forandringer / svulst? Rasktvoksende? Lokalisasjon og konsekvenser .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • rasktvoksende forandringer
 • tidligere hudkreft
 • compliance
 • lokalisasjon
 • immunsuppresjon
 • svulstens lokalisasjon
 • innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulst
 • familiær opphopning av melanom
 • tidligere melanomlokalisasjon
 • komorbiditet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Aktiniske keratoser med lett til moderat atypi og enkeltlesjoner kan behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rasktvoksende forandringer
 • tidligere hudkreft
 • compliance
 • lokalisasjon
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rasktvoksende forandringer
 • tidligere hudkreft
 • compliance
 • lokalisasjon
Utdypende forklaring på tilstand
Enkeltlesjoner, små og/eller superficielle basalcellecarsinom kan behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • svulstens lokalisasjon
 • innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulst
 • komorbiditet
 • compliance
Utdypende forklaring på tilstand
Grad av risiko defineres ut fra lokalisasjon, størrelse større enn 2 cm, avgrensning, tilbakefall av svulst, rask vekst, nevrologiske symptomer, tidligere strålebehandlet område eller kronisk inflammasjon, dybde, histologiske trekk, involvering av perineural eller vaskulære strukturer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • svulstens lokalisasjon og innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulst
 • komorbiditet
 • compliance
Utdypende forklaring på tilstand
Grad av risiko defineres ut fra lokalisasjon, størrelse større enn 2 cm, avgrensning, tilbakefall av svulst, rask vekst, nevrologiske symptomer, tidligere strålebehandlet område eller kronisk inflammasjon, dybde, histologiske trekk, involvering av perineural eller vaskulære strukturer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • svulstens lokalisasjon og innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulst
 • komorbiditet
 • compliance
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rasktvoksende svulster
 • immunsuppresjon
 • familiær opphopning av melanom
 • tidligere hudkreft
 • tidligere melanomlokalisasjon
 • komorbiditet
 • compliance
 • lokalisasjonene til svulstene og innvirkning på funksjoner

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021