Brystrekonstruksjon, Ca. mam. seq.

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Røyk .

Anamnese : Komorbiditet. Tidl. kreftbehandling . Metastas? Utført mastektomi .

Aktuelt : Livskvalitet , aktivitet og total livssituasjon.

Funn : BMI. Forandring på brystveggen ?

Vurdering : Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

Fam/ Sos : Røyk .

Anamnese : Komorbiditet. Tidl. kreftbehandling . Metastas? Utført mastektomi .

Aktuelt : Livskvalitet , aktivitet og total livssituasjon.

Funn : BMI. Forandring på brystveggen ?

Vurdering : Pasienten med realistiske forventninger henvises til plastikkirurgi.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr. Blodfortynnende?

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av opplevd tap av livskvalitet/selvbilde
 • total livssituasjon
 • aktivitet
 • alder
 • strålebehandlet
 • opplevd økt livskvalitet
 • metodevalg
 • forandringer på brystveggen
 
 
 • Henvisning må returneres for komplettering ved manglende data for høye, vekt og BMI.
 • Indikasjon:
  • Utført total mastektomi
  • Strålebehandling eller andre forhold på toraks som gjør at annen rekonstruksjon er uegnet
  • Avvente poliklinisk vurdering til 1 år etter avsluttet kreftbehandling* (2 år ved metastatisk sykdom)
 • Kontraindikasjon:
  • Røyking (røykfri minimum 6 uker pre- og postoperativt.)
  • BMI > 35

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Mammatilstander - seqvele brystkreft (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av opplevd tap av livskvalitet/selvbilde
 • total livssituasjon
 • aktivitet
 • alder
 • strålebehandlet
 • opplevd økt livskvalitet
 • metodevalg
 • forandringer på brystveggen

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021