Matvareintoleranse/cøliaci - mistanke om

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning
  • vektstagnasjon
  • skolefravær

Søk i NEL for "Cøliaki barn"

Andre profesjonelle Vis 15 treff »

Sykepleie

Annet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021