Medfødte thoraxveggdeformiteter

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Livskvalitet . Grad av påvirkning av hjerte- og lungefunksjon og av psykososial belastning.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Livskvalitet . Grad av påvirkning av hjerte- og lungefunksjon og av psykososial belastning.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
  • grad av påvirkning av hjerte- og lungefunksjon
  • grad av psykososial belastning

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Medfødte thoraxveggdeformiteter (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
  • grad av påvirkning av hjerte- og lungefunksjon
  • grad av psykososial belastning

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021