Metastaser, origo incerta - Φ

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Symptomer som støtter mistanke om metasatse av ukjent lokalisasjon. Allmenntilstand.

Funn : Lymfeknute , lever , lunge , skjelett , hjerne el. cytologi .

Suppl. us : Ev. biopsisvar og relevante bildediagnostiske funn.

Vurdering : Pakkeforløp for metastase origo incerta på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Symptomer som støtter mistanke om metasatse av ukjent lokalisasjon. Allmenntilstand.

Funn : Lymfeknute , lever , lunge , skjelett , hjerne el. cytologi .

Suppl. us : Ev. biopsisvar og relevante bildediagnostiske funn.

Vurdering : Pakkeforløp for metastase origo incerta på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Mistanke = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
 
Klinisk mistanke = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.
 

 
Kriterier for henvisning til pakkeforløp 
 
Begrunnet mistanke om metastase i lymfeknute
 • Lymfeknute på hals: Pakkeforløp for hode- og halskreft
 • Lymfeknuter i armhule hos kvinner: henvises til Pakkeforløp for brystkreft
 • Lymfeknuter ved andre lokalisasjoner, uten organspesifikt funn: henvises til Pakkeforløp metastase med ukjent utgangspunkt
Begrunnet mistanke om metastase i leveren
 • Tilsier ikke anamnestiske eller billeddiagnostiske opplysninger origo: henvises pasienten til Pakkeforløp for metastase med ukjent utgangspunkt
 • Mulige levermetastaser med samtidig organspesifikke funn: henvises til organspesifikt pakkeforløp
Begrunnet mistanke om metastase i lunger
 • Henvises til Pakkeforløp for metastase med ukjent utgangspunkt
 • Ved radiologisk begrunnet mistanke om primær lungekreft henvises til Pakkeforløp for lungekreft
Begrunnet mistanke om metastase i skjelett
 • Ved radiologisk suspekte skjelettmetastaser uten annet origo: henvises til Pakkeforløp for metastase med ukjent utgangspunkt
Begrunnet mistanke om metastase i hjernen
 • Sannsynliggjør MR eller CT primær hjernekreft: Henvisning til Pakkeforløp for hjernekreft
 • I øvrige tilfeller henvises til Pakkeforløp for metastase med ukjent utgangspunkt
Begrunnet mistanke om malign pleuravæske, ascites-, eller spinalvæske med eller uten verifiserte maligne celler ved cytologi
 • Malign pleuraeffusjon: henvisning til Pakkeforløp for lungekreft
 • Malign ascitesvæske eller maligne celler i spinalvæske: henvisning til Pakkeforløp for metastase med ukjent utgangspunkt

Kommunikasjon - Pasienten informeres om:

 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Søk i NEL for "Metastaser"


Tilstander Vis 91 treff »

Andre profesjonelle Vis 39 treff »

Sykepleie

Video

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Inngangen til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt er 2-delt:
 1. Klinisk eller radiologisk funn uten histologisk diagnose
 2. Histologisk/cytologisk svar som viser malignitet
Målet er å identifisere primærtumor så raskt som mulig. Ved uspesifikke symptomer som gir mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft, henvises pasienten til Diagnostisk pakkeforløp
Begrunnet mistanke om metastase i lymfeknute
 • Lymfeknute på hals: Pakkeforløp for hode- og halskreft
 • Lymfeknuter i armhule hos kvinner: henvises til Pakkeforløp for brystkreft
 • Lymfeknuter ved andre lokalisasjoner, uten organspesifikt funn: henvises til Pakkeforløp metastase med ukjent utgangspunkt
Begrunnet mistanke om metastase i leveren
 • Tilsier ikke anamnestiske eller billeddiagnostiske opplysninger origo: henvises pasienten til Pakkeforløp for metastase med ukjent utgangspunkt
 • Mulige levermetastaser med samtidig organspesifikke funn: henvises til organspesifikt pakkeforløp
Begrunnet mistanke om metastase i lunger
 • Henvises til Pakkeforløp for metastase med ukjent utgangspunkt
 • Ved radiologisk begrunnet mistanke om primær lungekreft henvises til Pakkeforløp for lungekreft
Begrunnet mistanke om metastase i skjelett
 • Ved radiologisk suspekte skjelettmetastaser uten annet origo: henvises til Pakkeforløp for metastase med ukjent utgangspunkt
Begrunnet mistanke om metastase i hjernen
 • Sannsynliggjør MR eller CT primær hjernekreft: Henvisning til Pakkeforløp for hjernekreft
 • I øvrige tilfeller henvises til Pakkeforløp for metastase med ukjent utgangspunkt
Begrunnet mistanke om malign pleuravæske, ascites-, eller spinalvæske med eller uten verifiserte maligne celler ved cytologi
 • Malign pleuraeffusjon: henvisning til Pakkeforløp for lungekreft
 • Malign ascitesvæske eller maligne celler i spinalvæske: henvisning til Pakkeforløp for metastase med ukjent utgangspunkt
Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til relevant pakkeforløp, se over. 
 
Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som gir begrunnet mistanke om kreft, inklusiv relevante symptomer og kliniske funn, samt opplysninger om komorbiditet, allmenntilstand og eventuelle biopsisvar og relevante bildediagnostiske funn.
Ved henvisning til pakkeforløp informeres pasienten om:
 • At det er begrunnet mistanke om kreft, men at det er uklart hvor sykdommen har startet
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
   

På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Forløpstider i Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling7 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling10 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling35 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling31 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling35 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 01.12.2021

Metastaser med ukjent utgangspunkt

1 Mistanke om kreft og filterfunksjon

Inngangen til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt er 2-delt:

 1. Klinisk eller radiologisk funn uten histologisk diagnose
 2. Histologisk/cytologisk svar som viser malignitet

Målet er å identifisere primærtumor så raskt som mulig. Ved uspesifikke symptomer som gir mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft, henvises pasienten til Diagnostisk pakkeforløp.

2 Begrunnet mistanke – kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om metastase i lymfeknute

 • Lymfeknute på hals: Pakkeforløp for hode- og halskreft
 • Lymfeknuter i armhule hos kvinner: henvises til Pakkeforløp for brystkreft
 • Lymfeknuter ved andre lokalisasjoner, uten organspesifikt funn: henvises til Pakkeforløp metastase med ukjent utgangspunkt

Begrunnet mistanke om metastase i leveren

 • Tilsier ikke anamnestiske eller billeddiagnostiske opplysninger origo: henvises pasienten til Pakkeforløp for metastase med ukjent utgangspunkt
 • Mulige levermetastaser med samtidig organspesifikke funn: henvises til organspesifikt pakkeforløp

Begrunnet mistanke om metastase i lunger

 • Henvises til Pakkeforløp for metastase med ukjent utgangspunkt
 • Ved radiologisk begrunnet mistanke om primær lungekreft henvises til Pakkeforløp for lungekreft

Begrunnet mistanke om metastase i skjelett

 • Ved radiologisk suspekte skjelettmetastaser uten annet origo: henvises til Pakkeforløp for metastase med ukjent utgangspunkt

Begrunnet mistanke om metastase i hjernen

 • Sannsynliggjør MR eller CT primær hjernekreft: Henvisning til Pakkeforløp for hjernekreft
 • I øvrige tilfeller henvises til Pakkeforløp for metastase med ukjent utgangspunkt

Begrunnet mistanke om malign pleuravæske, ascites-, eller spinalvæske med eller uten verifiserte maligne celler ved cytologi

 • Malign pleuraeffusjon: henvisning til Pakkeforløp for lungekreft
 • Malign ascitesvæske eller maligne celler i spinalvæske: henvisning til Pakkeforløp for metastase med ukjent utgangspunkt

3 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til relevant pakkeforløp, se over.

Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som gir begrunnet mistanke om kreft, inklusiv relevante symptomer og kliniske funn, samt opplysninger om komorbiditet, allmenntilstand og eventuelle biopsisvar og relevante bildediagnostiske funn.

4 Kommunikasjon

Ved henvisning til pakkeforløp informeres pasienten om:

 • At det er begrunnet mistanke om kreft, men at det er uklart hvor sykdommen har startet
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

Se også Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021