Mikrocephali i spedbarnsalder

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Lav alder.

Aktuelt : Symptomer el. funn på nevrologisk sykdom? Avflatende tilvekst i percentilskjema?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Lav alder.

Aktuelt : Symptomer el. funn på nevrologisk sykdom? Avflatende tilvekst i percentilskjema?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • lav alder
  • symptomer eller funn på nevrologisk sykdom
  • avflatende tilvekst i percentilskjema
Se også prioriteringsveileder for kraniosynostose.

Søk i NEL for "Mikrocephali"

Tilstander

Andre profesjonelle

  • Vekst (Helsestasjon/skole)

Pasientinformasjon

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Mikrocefali i spedbarnsalder (veiledende frist 8 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Før vanlig alder for lukning av suturer og fontanelle.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • lav alder
  • symptomer eller funn på nevrologisk sykdom
  • avflatende tilvekst i percentilskjema

Se også prioriteringsveileder for kraniosynostose.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021