Mikropenis

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Hypoglykemi? Dårlig tilvekst? Tegn til hypofysesvikt eller annen endrokrin sykdom?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Hypoglykemi? Dårlig tilvekst? Tegn til hypofysesvikt eller annen endrokrin sykdom?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • dårlig tilvekst
  • tegn til hypofysesvikt eller annen endrokrin sykdom
Øyeblikkelig hjelp ved samtidig hypoglykemi.

Søk i NEL for "Mikropenis"

Symptomer

Tilstander

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Mikropenis (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • dårlig tilvekst
  • tegn til hypofysesvikt eller annen endrokrin sykdom

Øyeblikkelig hjelp ved samtidig hypoglykemi.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021