Mikroskopisk Hematuri

Disse, for hematuri mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Familiær nyresykdom ?

Anamnese : Medikamenter ? HT? DM, hjertesvikt el. VVH ?

Aktuelt : BT-info  og utvikling.

Funn : Høyde, vekt, BMI, BT. Ødemer? Residualurin?

Suppl. us : RTG . Blod prøver .  U-stix. Proteinuri ? GFR - og uAKR -utvikling.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Familiær nyresykdom ?

Anamnese : Medikamenter ? HT? DM, hjertesvikt el. VVH ?

Aktuelt : BT-info  og utvikling.

Funn : Høyde, vekt, BMI, BT. Ødemer? Residualurin?

Suppl. us : RTG . Blod prøver .  U-stix. Proteinuri ? GFR - og uAKR -utvikling.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • albuminuri/microalbuminuri
 • diabetes
 • andre kardiovaskulære risikofaktorer inklusive hypertensjon
 • alkoholmisbruk
 • psykisk lidelse / alvorlige psykiske problemer
 • psykososiale forhold

Søk i NEL for "Mikroskopisk Hematuri"

Symptomer Vis 23 treff »

Tilstander Vis 58 treff »

Andre profesjonelle Vis 18 treff »

Sykepleie

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Isolert asymptomatisk mikroskopisk hematuri (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Urogenital årsak forutsettes utelukket.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • albuminuri/microalbuminuri
 • diabetes
 • andre kardiovaskulære risikofaktorer inklusive hypertensjon
 • alkoholmisbruk
 • psykisk lidelse / alvorlige psykiske problemer
 • psykososiale forhold

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021