Bløtvevsmetastaser- mistanke

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved manifest funksjonsnedsettelse (for eksempel Stokes krage, bilateral hydronefrose med nyresvikt, cholestase med høy bilirubin, betydelig pleuravæske/ascites).

Søkeresultat for 'metastase

Tilstander Vis 91 treff »

Andre profesjonelle Vis 39 treff »

Sykepleie

Video

For langtidsoppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Bløtvevsmetastaser - mistanke (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter som ikke er under behandling eller oppfølging for kjent kreftsykdom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp bør vurderes ved manifest funksjonsnedsettelse (for eksempel Stokes krage, bilateral hydronefrose med nyresvikt, cholestase med høy bilirubin, betydelig pleuravæske/ascites).


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021
 
 Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021