Følgetilstander etter kreftbehandling

A99

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arbeid -, familie- og sosial status . Stimulantia?

Anamnese : Komorbiditet. Kreftdiagnose og behandlingstype ?

Aktuelt : Fokale- / generelle symptomer.  Funksjonsfall . Tiltak ?

Suppl. us : TSH, T4, D-vit

Vurdering : Ingen mistanke om sekundær malignitet.  Henvises til Seksjon for seneffekter på grunn av... .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arbeid -, familie- og sosial status . Stimulantia?

Anamnese : Komorbiditet. Kreftdiagnose og behandlingstype ?

Aktuelt : Fokale- / generelle symptomer.  Funksjonsfall . Tiltak ?

Suppl. us : TSH, T4, D-vit

Vurdering : Ingen mistanke om sekundær malignitet.  Henvises til Seksjon for seneffekter på grunn av... .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Pasienter med moderat til alvorlige symptomer. 

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • Onkologens rolle i behandlingen av disse henvisningene vil oftest være å vurdere aktuelle plager i sammenheng med kunnskap om tidligere onkologisk behandling og vurdere om det er en sannsynlig årsakssammenheng. Eventuell behandlingen av følgetilstandene vil så måtte håndteres av relevant spesialist eller primærhelsetjenesten.
  • Unntak: Ved mistanke om sekundær malignitet. Dette defineres innenfor en av de andre relevante prioriteringsveilederne.
For langtidsoppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Følgetilstander etter kreftbehandling - mistanke (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Sekundær malignitet er inkludert i tilstander i andre prioriteringsveiledere.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Onkologens rolle i behandlingen av disse henvisningene vil oftest være å vurdere aktuelle plager i sammenheng med kunnskap om tidligere onkologisk behandling og vurdere om det er en sannsynlig årsakssammenheng. Eventuell behandlingen av følgetilstandene vil så måtte håndteres av relevant spesialist eller primærhelsetjenesten.

Unntak: Ved mistanke om sekundær malignitet. Dette defineres innenfor en av de andre relevante prioriteringsveilederne.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
 
 Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021