Hjernemetastase - mistanke

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Symtomens grad utvikling .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Symtomens grad utvikling .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • Høy grad av symptomer og rask utvikling tilsier raskere håndtering.
  • Kort forventet levetid kan gjøre utredning mindre indisert.
  • Dårlig funksjonsstatus til tross for høydose steroider tilsier begrenset effekt av strålebehandling.
  • Disseminert/ukontrollerbar ekstracerebral sykdom tilsier begrenset nytte av behandling.

Søkeresultat for 'metastase

Tilstander Vis 91 treff »

Andre profesjonelle Vis 39 treff »

Sykepleie

Video

For langtidsoppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Hjernemetastase - mistanke (veiledende frist 2 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Høy grad av symptomer og rask utvikling tilsier raskere håndtering.

Kort forventet levetid kan gjøre utredning mindre indisert.

Dårlig funksjonsstatus til tross for høydose steroider tilsier begrenset effekt av strålebehandling.

Disseminert/ukontrollerbar ekstracerebral sykdom tilsier begrenset nytte av behandling.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
 
 Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021