Malignitet - øye / orbita

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet. Kjent kreftsykdom?

Aktuelt : Debut, utvikling , varighet og lokalisasjon av symptomer. Synsforstyrrelse?

Funn : Visus . Donders. Pupiller og  rød refleks . Synlig tumør periorbitalt?

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet. Kjent kreftsykdom?

Aktuelt : Debut, utvikling , varighet og lokalisasjon av symptomer. Synsforstyrrelse?

Funn : Visus . Donders. Pupiller og  rød refleks . Synlig tumør periorbitalt?

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • type ondartet svulst
  • størrelse
  • lokalisasjon og utbredelse av svulsten

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Ondartet sykdom i øyet, orbita eller øyets omgivelser - mistanke (veiledende frist 3 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
3 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • type ondartet svulst
  • størrelse
  • lokalisasjon og utbredelse av svulsten

Basalcellekarsinom kan vente lengre enn malignt melanom.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021