Monoklonal gammopati

(B75)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut, utvikling og beskr. av symptomer . Konsekvenser. Vekst- og utviklingshemning?

Funn : AT? Generell organstatus? Lymfeknutesvulst? Tegn til hudblødninger? Splenomegali?

Suppl. us : Hb, LPK, TPK, SR, CRP, Na, K, krea, Ca, alb, ALP, P-elfo, U-elfo Ev. skjelettrøntgen?

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut, utvikling og beskr. av symptomer . Konsekvenser. Vekst- og utviklingshemning?

Funn : AT? Generell organstatus? Lymfeknutesvulst? Tegn til hudblødninger? Splenomegali?

Suppl. us : Hb, LPK, TPK, SR, CRP, Na, K, krea, Ca, alb, ALP, P-elfo, U-elfo Ev. skjelettrøntgen?

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • anemi
 • nyresvikt
 • hyperkalsemi
 • skjelettsmerter
 • nevrologiske utfall
 • B-symptomer
 • myelomatose
 • Mb Waldenstrøm
 • MGUS

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

 

 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Monoklonal gammopati (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • anemi
 • nyresvikt
 • hyperkalsemi
 • skjelettsmerter
 • nevrologiske utfall
 • B-symptomer
 • myelomatose
 • Mb Waldenstrøm
 • MGUS

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

 

 

 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021