Munnslimhinnelidelser

(D83)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet. Allmenntilstand.

Aktuelt : Vekttap? Psykisk belastning? Tilstandens alvorlighetsgrad? Medikamentbivirkninger?

Funn : LAB-funn. Klinisk bilde og symptomer.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet. Allmenntilstand.

Aktuelt : Vekttap? Psykisk belastning? Tilstandens alvorlighetsgrad? Medikamentbivirkninger?

Funn : LAB-funn. Klinisk bilde og symptomer.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • klinisk bilde og symptomer
 • allmenntilstand
 • laboratoriefunn
 • komorbiditet
 • vekttap
 • alder
 • tilstandens alvorlighetsgrad
 • medikamentbivirkninger
 • psykisk belastning

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Munnslimhinnelidelser (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og eventuell behandling. Tverrfaglig samarbeid kan være aktuelt for noen tilstander, ved mistanke eller funn av manifestasjoner i andre områder.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • klinisk bilde og symptomer
 • allmenntilstand
 • laboratoriefunn
 • komorbiditet
 • vekttap
 • alder
 • tilstandens alvorlighetsgrad
 • medikamentbivirkninger
 • psykisk belastning

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021