Myelomatose - Φ

(B74)

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos :    

Anamnese : MGUS ?

Aktuelt : Anemi? Økt infeksjontendense? Symptomatisk hyperkalsemi? Skjelettsmerter ?

Funn : Lab - og billedmessig funn forenlig med myelomatose? Medulla affeksjon?

Suppl. us : Serum- og urin el-fores. Hb, LPK, diff , TPK, S-krea, Ca /Ca++, Alb,  IgG, IgA, IgM, LD

Vurdering : Pakkeforløp for myelomatose på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos :    

Anamnese : MGUS ?

Aktuelt : Anemi? Økt infeksjontendense? Symptomatisk hyperkalsemi? Skjelettsmerter ?

Funn : Lab - og billedmessig funn forenlig med myelomatose? Medulla affeksjon?

Suppl. us : Serum- og urin el-fores. Hb, LPK, diff , TPK, S-krea, Ca /Ca++, Alb,  IgG, IgA, IgM, LD

Vurdering : Pakkeforløp for myelomatose på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Ved mistanke om kreft bør fastlege ta blodprøver .
 
 Klinisk mistanke = Begrunnet mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.
 
Telefonisk kontakt og akutt innleggelse ved medullakompresjon.
 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
 

Begrunnet mistanke om myelomatose oppstår ved påvist  M-komponent + minst ett av følgende:

 • Anemi
 • Skjelettsmerter
 • Påvist osteolyse eller kompresjonsfraktur
 • Redusert nyrefunksjon
 • Hyperkalsemi
 • Klinisk mistanke om medullakompresjon/nevrologiske symptomer fra underekstremiteter
 
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Søk i NEL for "Myelomatose"


Symptomer

Andre profesjonelle Vis 27 treff »

Pasientinformasjon Vis 16 treff »

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Mistanke om myelomatose oppstår når ett eller flere av følgende symptomer foreligger:
 • Skjelettsmerter, oftest i rygg eller thorax
 • Anemi
 • Økt infeksjonstendens, ofte luftveisinfeksjon
 • Redusert nyrefunksjon
 • Hyperkalsemi, med dehydrering, kvalme, obstipasjon
Ved mistanke om myelomatose skal fastlegen ta:
 • Proteinelektroforese
 • Serum/plasma lette kjeder eller urinelektroforese
 • Hgb, leukocytter, nøytrofile, trombocytter, kreatinin, Ca eller ionisert Ca, albumin, IgG, IgA, IgM, LD
Begrunnet mistanke om myelomatose oppstår ved påvist M-komponent i serum og/eller urin, kombinert med ett eller flere av symptomene:
 • Anemi
 • Skjelettsmerter
 • Påvist osteolyse eller kompresjonsfraktur
 • Redusert nyrefunksjon
 • Hyperkalsemi
 • Klinisk mistanke om medullakompresjon/nevrologiske symptomer fra underekstremiteter
Ved begrunnet mistanke om myelomatose henvises pasienten til Pakkeforløp for myelomatose ved Avdeling for blodsykdommer eller indremedisinsk avdeling som har samarbeid med hematolog eller kreftavdeling med mulighet for strålebehandling. Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om myelomatose. Ved begrunnet mistanke om medullakompresjon skal pasienten henvises telefonisk og skriftlig/elektronisk for akutt innleggelse i sykehus med mulighet for strålebehandling/laminektomi.
Den som henviser til pakkeforløpet skal informere pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om myelomatose
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
Det diagnostiseres årlig nesten 400 nye tilfelle av myelomatose. Sykdommen forekommer sjelden før 30 års alder.
Alder og tidligere monoklonal gammopati av usikker betydning (MGUS) er de viktigste risikofaktorene for myelomatose
 

På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for myelomatose ogNasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer  

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for myelomatose

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling7 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)20 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling3 kalenderdag
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling 30 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 01.12.2021

Myelomatose

1 Mistanke om kreft

Mistanke om myelomatose oppstår når ett eller flere av følgende symptomer foreligger:

 • Skjelettsmerter, oftest i rygg eller thorax
 • Anemi
 • Økt infeksjonstendens, ofte luftveisinfeksjon
 • Redusert nyrefunksjon
 • Hyperkalsemi, med dehydrering, kvalme, obstipasjon

2 Filterfunksjon

Ved mistanke om myelomatose skal fastlegen ta:

 • Proteinelektroforese
 • Serum/plasma lette kjeder eller urinelektroforese
 • Hgb, leukocytter, nøytrofile, trombocytter, kreatinin, Ca eller ionisert Ca, albumin, IgG, IgA, IgM, LD

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om myelomatose oppstår ved påvist M-komponent i serum og/eller urin, kombinert med ett eller flere av symptomene:

 • Anemi
 • Skjelettsmerter
 • Påvist osteolyse eller kompresjonsfraktur
 • Redusert nyrefunksjon
 • Hyperkalsemi
 • Klinisk mistanke om medullakompresjon/nevrologiske symptomer fra underekstremiteter

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke om myelomatose henvises pasienten til Pakkeforløp for myelomatose ved Avdeling for blodsykdommer eller indremedisinsk avdeling som har samarbeid med hematolog eller kreftavdeling med mulighet for strålebehandling.
Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om myelomatose.

Ved begrunnet mistanke om medullakompresjon skal pasienten henvises telefonisk og skriftlig/elektronisk for akutt innleggelse i sykehus med mulighet for strålebehandling/laminektomi.

5 Kommunikasjon

Den som henviser til pakkeforløpet skal informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om myelomatose
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Alder og tidligere monoklonal gammopati av usikker betydning (MGUS) er de viktigste risikofaktorene for myelomatose.

Se også Pakkeforløp for myelomatose og Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021