Nesedeformitet

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet .

Aktuelt : Skjev ytternese? Posttraumatiske tilstander?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet .

Aktuelt : Skjev ytternese? Posttraumatiske tilstander?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
  • skjev ytternese
  • posttraumatiske tilstander
  • komorbiditet (for eksempel personlighetsforstyrrelser)

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Nesedeformitet (veiledende frist 104 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Skjev ytternese uten nesetetthet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
104 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • skjev ytternese
  • posttraumatiske tilstander
  • komorbiditet (for eksempel personlighetsforstyrrelser)

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021