Nesetetthet

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : CPAP-behandling. Smerte? Infeksjon? Søvnproblemer? Ensidig blødning? Ernæring.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : CPAP-behandling. Smerte? Infeksjon? Søvnproblemer? Ensidig blødning? Ernæring.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.    
 • CPAP-behandling
 • komorbiditet
 • smerte
 • infeksjon
 • søvnproblemer
 • ensidig blødning
 • ernæring

Søk i NEL for "Nesetetthet"

Symptomer

Tilstander Vis 25 treff »

Andre profesjonelle

Sykepleie

Video

Presentasjoner

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Nesepolypper, skjev neseskillevegg, betydelig nesedeformitet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • CPAP-behandling
 • komorbiditet
 • smerte
 • infeksjon
 • søvnproblemer
 • ensidig blødning
 • ernæring

Lav alder øker alvorlighetsgrad.

Utdypende forklaring på tilstand
Nesepolypper, skjev neseskillevegg, betydelig nesedeformitet, kronisk infeksjon.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling. Behandling vil primært være medikamentelt, sekundært operasjon.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • CPAP-behandling
 • komorbiditet
 • smerte
 • infeksjon
 • søvnproblemer
 • ensidig blødning
 • ernæring

Lav alder øker alvorlighetsgrad.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • infeksjon
 • søvnproblemer
 • ernæring
 • ensidig blødning (obs. malignitet)

Lav alder gir økt alvorlighetsgrad.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021