Neutropeni

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv?

Anamnese : Komorbiditet. Nylig gjennomgått virusinfeksjon? Fast, ev. nylig brukt medikasjon?

Aktuelt : Debut, utvikling og symptomer. Infeksjonstendens ? Forstørrede lymfeknuter? Konsekvenser?

Funn : AT? Generell organstatus? Lymfeknutesvulst?

Suppl. us : Hb, LPK, TPK, SR, CRP, blodutstryk, bilirubin, LD, haptoglobin, krea

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv?

Anamnese : Komorbiditet. Nylig gjennomgått virusinfeksjon? Fast, ev. nylig brukt medikasjon?

Aktuelt : Debut, utvikling og symptomer. Infeksjonstendens ? Forstørrede lymfeknuter? Konsekvenser?

Funn : AT? Generell organstatus? Lymfeknutesvulst?

Suppl. us : Hb, LPK, TPK, SR, CRP, blodutstryk, bilirubin, LD, haptoglobin, krea

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • grad av neutropeni (større eller mindre enn 0,5)
  • anemi
  • trombocytopeni
  • infeksjonstendens

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

 

 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Neutropeni (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad av neutropeni (større eller mindre enn 0,5)
  • anemi
  • trombocytopeni
  • infeksjonstendens

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

 

 

 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021