Barn- Nevroortopedi

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : komorbiditet, annen funksjonshemming

Aktuelt : Grad av smerter. Rehabiliteringspotensiale og  grad av mulig forspillelse av prognose

Funn : Grad av funksjonssvikt.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : komorbiditet, annen funksjonshemming

Aktuelt : Grad av smerter. Rehabiliteringspotensiale og  grad av mulig forspillelse av prognose

Funn : Grad av funksjonssvikt.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • rehabiliteringspotensial
 • komorbiditet
 • annen funksjonshemming
 • grad av mulig forspillelse av prognose

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Cerebral parese, myelomeningocele.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • rehabiliteringspotensial
 • komorbiditet
 • annen funksjonshemming
 • grad av mulig forspillelse av prognose
Utdypende forklaring på tilstand
Cerebral parese, myelomeningocele.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt
 • rehabiliteringspotensial
 • komorbiditet
 • annen funksjonshemming
 • grad av mulig forspillelse av prognose

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021