Nyresykdommer, generell *

(U99)

Disse, for  nyresykdommer mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Familiær nyresykdom ?

Anamnese : Medikamenter ? Komorbiditet? Annet ? HT? DM, hjertesvikt el. VVH ?

Aktuelt : BT-info  og utvikling.

Funn : Høyde, vekt, BMI, BT. Ødemer? Residualurin?

Suppl. us : RTG . Blod prøver .  U-stix. Proteinuri ? GFR - og uAKR -utvikling.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Familiær nyresykdom ?

Anamnese : Medikamenter ? Komorbiditet? Annet ? HT? DM, hjertesvikt el. VVH ?

Aktuelt : BT-info  og utvikling.

Funn : Høyde, vekt, BMI, BT. Ødemer? Residualurin?

Suppl. us : RTG . Blod prøver .  U-stix. Proteinuri ? GFR - og uAKR -utvikling.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
Alder
Alkoholmisbruk
Røyking
Psykososiale forhold
Hjerneslag eller hjerneblødning i sykehistorien
Overvekt
CVR: Kardiovaskulære risikofatorer(arv, lipider)
Komorbiditet, Annen endeorganskade eller systemsykdom.
Psykiske problemer
CVD: Kardiovaskulære sykdommer (HF / VVH)
DM
HT og Akselererende HT
Hematuri
⇓ GFR
⇓ P-albumin
Proteinuri (U-totalprotein eller μ-alb /krea ratio i morgenurin).
 Ødemer
 
 


⇓ GFR-CKD-stadier

⇓ GFR-CKD-stadier

Søk i NEL for "Nyresykdommer, generell *"

Symptomer

Tilstander Vis 25 treff »

Andre profesjonelle

Annet

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021