Nyrefunksjon - redusert

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Proteinuri? Hypertensjon? Hematuri?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Proteinuri? Hypertensjon? Hematuri?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • hypertensjon
  • hematuri
Øyeblikkelig hjelp ved proteinuri.

Søk i NEL for "Nedsatt nyrefunksjon"

Symptomer

Tilstander Vis 70 treff »

Andre profesjonelle Vis 51 treff »

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Nyrefunksjon - redusert (veiledende frist 2 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • hypertensjon
  • hematuri

Øyeblikkelig hjelp ved proteinuri.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021