Obstipasjon

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Kjent allergi el. cøliaki? Mistanke om nevromuskulær sykdom? Tidl. behandling ?

Aktuelt : Avføringsvaner . Utvikling av symptomer . Spisevansker? Vekststagnasjon? Sosial funksjon ?

Funn : Oppfylninger i abdomen? Høyde og vekt.

Suppl. us : Percentilskjema

Vurdering : Pasienten henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Kjent allergi el. cøliaki? Mistanke om nevromuskulær sykdom? Tidl. behandling ?

Aktuelt : Avføringsvaner . Utvikling av symptomer . Spisevansker? Vekststagnasjon? Sosial funksjon ?

Funn : Oppfylninger i abdomen? Høyde og vekt.

Suppl. us : Percentilskjema

Vurdering : Pasienten henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • lav alder
 • sen mekoniumavgang
 • dårlig trivsel
 • mistanke om nevromuskulær sykdom
 • mistanke om allergi eller cøliaki
 • spisevansker
 • vekststagnasjon
 • grad av påvirkning av sosial funksjon, eventuelt skolefravær
Vurder å ikke gi rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten med tilbakemelding til fastlege dersom det ikke er prøvd mykgjørende behandling i primærhelsetjenesten og barnet ellers virker somatisk frisk.

Søk i NEL for "Obstipasjon"

Andre profesjonelle Vis 31 treff »

Sykepleie Vis 33 treff »

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Klinisk undersøkelse inklusive prøver og rådgivning.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • lav alder
 • sen mekoniumavgang
 • dårlig trivsel
 • mistanke om nevromuskulær sykdom
 • mistanke om allergi eller cøliaki
 • spisevansker
 • vekststagnasjon
 • grad av påvirkning av sosial funksjon, eventuelt skolefravær

Vurder å ikke gi rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten med tilbakemelding til fastlege dersom det ikke er prøvd mykgjørende behandling i primærhelsetjenesten og barnet ellers virker somatisk frisk.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021