Språk- og kommunikasjonsvansker

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Livsfase

Anamnese : Komorbiditet

Aktuelt : Kognitiv utvikling- og motorisk funksjonsnivå. Livskvalitet . Atferdferdsendring.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Livsfase

Anamnese : Komorbiditet

Aktuelt : Kognitiv utvikling- og motorisk funksjonsnivå. Livskvalitet . Atferdferdsendring.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder eller livsfase
 • kognitiv utviklingsnivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • passivitet
 • påvirkning av det daglige/sosiale liv
 • motorisk funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Omfattende språk- og kommunikasjonsvansker i målgruppen (veiledende frist 16 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning av funksjon/kommunikasjonsnivå, sanseutredning, utprøving av kommunikasjonshjelpemidler eller alternativ og supplerende kommunikasjon, tilrettelegging av tiltak, veiledning.
Veiledende frist for start behandling
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder eller livsfase
 • kognitiv utviklingsnivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • passivitet
 • påvirkning av det daglige/sosiale liv
 • motorisk funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021