Diabetes under svangerskap

(W85)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv.

Anamnese : Komorbiditet.  Svangerskapet . Kjent DM ?

Aktuelt : Debut ? Utvikling? Symptomer?   Konsekvenser ?

Funn : BMI. BT. Svangerskapsrelaterte funn?

Suppl. us : U-stix. BS. Glukosebelastningstest. Ev. HbA1c.

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv.

Anamnese : Komorbiditet.  Svangerskapet . Kjent DM ?

Aktuelt : Debut ? Utvikling? Symptomer?   Konsekvenser ?

Funn : BMI. BT. Svangerskapsrelaterte funn?

Suppl. us : U-stix. BS. Glukosebelastningstest. Ev. HbA1c.

Vurdering : Henvises for ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 
 • Pasienter med 2-timersverdi ved glukosebelastning under 9 mmol/l forventes å bli tatt hånd om av primærhelsetjenesten.
 • graden av diabetesregulering når graviditet blir påvist
 • fra før kjente komplikasjoner

Søk i NEL for "Diabetes"


Symptomer Vis 100 treff »

Sykepleie Vis 51 treff »

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Svangerskapsdiabetes (veiledende frist 2 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Glukoseintoleranse påvist for første gang i graviditeten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Opplæring i blodsukkermåling, kostveiledning og eventuell insulinbehandling.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Pasienter med 2-timersverdi ved glukosebelastning under 9 mmol/l forventes å bli tatt hånd om av primærhelsetjenesten.


Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Tabell med nye norske kriterier sammenlignet med WHO og amerikanske/kanadiske kriteria

Ulike definisjoner for svangerskapsdiabetes


OGTT Fast.gluk. mmol/l 1-times gluk. mmol/l

2-times

gluk. mmol/l

3-times

gluk. mmol/l

Antall verdier over terskel
Amerikanske/kanadiske
kriteria
3 timer - 100g 5.3 10.0 8.6 7.8 =>2
WHO 1997 (1) 2 timer - 75g 7.0
7.8
=>2
WHO 2013 (2) 2 timer - 75g 5.1 10.0 8.5
=>1
Nye norske kriterier 2 timer - 75g 5.3
9.0
=>1

1 Brukt i Norge, Europa og andre deler av verden

2 Ny WHO definisjon

Behandling av svangerskapsdiabetes med kostråd, egenmåling av glukose og insulin hvis glukosenivået overstiger gitte verdier fastende eller etter måltid, er veletablert.

Vi vurderer her evidensen for den samlede effekten, om ulike typer kostintervensjoner er bedre enn andre, samt om behandling med metformin eller sulfonylurea kan være et alternativ til insulin, eventuelt for en gruppe pasienter.


 Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Svangerskapsdiabetes (W85)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig hvis tilstanden og arbeidskravene er forenelige, eventuelt etter tilpasning av oppgaver. Aktivitet og arbeid virker vanligvis positivt på blodsukkerreguleringen, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykmelding i en periode kan være nødvendig ved
  • opplæring,
  • vanskelig regulerbare blodsukker
  • kompliserende tilleggsproblemer som reduserer funksjon eller øker risiko
  • utfordrende arbeidskrav (eksempelvis nattarbeid og uregelmessig arbeidstid) som ikke kan tilpasses.
 • Lengden og graden på en sykmelding må vurderes løpende i lys av at arbeidsnærvær og aktivitet i utgangspunktet er positivt.
 • Gradert sykmelding er et godt alternativ der hvor sykmelding er nødvendig

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021