Osteoporose

(L95)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arvelighet . Røyk og alkohol. Menopausealder ?

Anamnese : Komorbiditet . Tidl. lavenergi brudd , glukokortikoider el. andre behandlinger ?

Aktuelt : Høydetap ? Grad av motivasjon .

Funn : BMI. Thorakal kyfose ?

Suppl. us : Ev. bentetthetsmålinger . SR, CRP, Hb, Ca++ og Krea. RGT columna .

Vurdering : Henviser pas. for utredning .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arvelighet . Røyk og alkohol. Menopausealder ?

Anamnese : Komorbiditet . Tidl. lavenergi brudd , glukokortikoider el. andre behandlinger ?

Aktuelt : Høydetap ? Grad av motivasjon .

Funn : BMI. Thorakal kyfose ?

Suppl. us : Ev. bentetthetsmålinger . SR, CRP, Hb, Ca++ og Krea. RGT columna .

Vurdering : Henviser pas. for utredning .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • langvarig bruk av steroider
  • kortere frist ved påvist lavenergibrudd

Søk i NEL for "Osteoporose"

Andre profesjonelle Vis 19 treff »

Annet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Osteoporose sekundært til revmatiske sykdommer (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Mistanke om osteoporose med behov for å vurdere behandling og mulige behandlingsalternativer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostikk med tekniske metoder som DXA eller andre. Klinisk undersøkelse og labprøver. Råd om og iverksetting av medikamentell behandling. Informasjon eller veiledning (for eksempel hos fysioterapeut) om fysisk aktivitet og annen forebygging.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • langvarig bruk av steroider
  • kortere frist ved påvist lavenergibrudd

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021