Sykelig overvekt, Utr. - barn

(T83)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Suppl. us : TSH, FT4, Ft3, Anti-TPO, TG, LDL, HDL og tot-kolestrol. C-peptid. B-Glukose historikk.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Suppl. us : TSH, FT4, Ft3, Anti-TPO, TG, LDL, HDL og tot-kolestrol. C-peptid. B-Glukose historikk.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 

Søk i NEL for "Sykelig overvekt barn"

Symptomer

Tilstander

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Overvekt - sykelig (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Sykelig overvekt med KMI større eller lik 30. Overvekt uten komplikasjoner gis ikke rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • organpåvirkning

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021