Kne- Patella og fremre knesmerter

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Andre sykdommer av relevans?

Aktuelt : Debut og varighet? Traume eller overbelastning? Ev. beskriv traumemekanismen. Forløp og utvikling? Vedvarende plager? Smertelokalisasjon? Smerteutløsende situasjoner? Hydrops? Låsninger? Instabilitet? Grad av smerter. Behandlingseffekt .Konsekvenser? Funksjonstap? Arbeidsførhet?

Funn : Smertelokalisasjon? Hevelse? Gangfunksjon? Lokale funn? Kraften i kvadriceps, hamstrings og ved dorsalfleksjon av ankelen?

Suppl. us : Vanligvis ikke påkrevd

Vurdering : Diagnostikk? Kirurgi? Annet? Samsvar mellom klinikk og objektive funn, henviser til...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Andre sykdommer av relevans?

Aktuelt : Debut og varighet? Traume eller overbelastning? Ev. beskriv traumemekanismen. Forløp og utvikling? Vedvarende plager? Smertelokalisasjon? Smerteutløsende situasjoner? Hydrops? Låsninger? Instabilitet? Grad av smerter. Behandlingseffekt .Konsekvenser? Funksjonstap? Arbeidsførhet?

Funn : Smertelokalisasjon? Hevelse? Gangfunksjon? Lokale funn? Kraften i kvadriceps, hamstrings og ved dorsalfleksjon av ankelen?

Suppl. us : Vanligvis ikke påkrevd

Vurdering : Diagnostikk? Kirurgi? Annet? Samsvar mellom klinikk og objektive funn, henviser til...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • grad av smerter og funksjonssvikt
  • manglende effekt av konservativ behandling
  • samsvar mellom klinikk og objektive funn

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Patellainstabilitet og fremre knesmerter (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • grad av smerter og funksjonssvikt
  • manglende effekt av konservativ behandling
  • samsvar mellom klinikk og objektive funn

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021