Peniskreft - Φ

(Y99)

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Arv. Røyk?

Anamnese : Phimose? Lichen sclerosus et atroficus? HPV?

Aktuelt : Nyoppstått misfarging / utvekst på glans penis? Forhudsinnsnevring? Utflod/blødning?

Funn : Synlig eller palpabel tumor på penis? Tumor hvor biopsi har vist kreft?

Suppl. us : Vurdert av urolog eller hudlege?

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for peniskreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Arv. Røyk?

Anamnese : Phimose? Lichen sclerosus et atroficus? HPV?

Aktuelt : Nyoppstått misfarging / utvekst på glans penis? Forhudsinnsnevring? Utflod/blødning?

Funn : Synlig eller palpabel tumor på penis? Tumor hvor biopsi har vist kreft?

Suppl. us : Vurdert av urolog eller hudlege?

Vurdering : Filterfunksjon / pakkeforløp for peniskreft på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Mistanke om kreft = Klinisk mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved klinisk mistanke om kreft henviser fastlegen til urolog / urologisk avd. . Merking .
 
Begrunnet mistanke  og henvisning til pakkeforløp er begrenset til spesialist i urologi. 
 

 
 Kriterier for henvisning til Pakkeforløp (forbeholdt urologer)
 
Begrunnet mistanke om blærekreft oppstår når ett eller flere symptomer foreligger:
 • Synlig eller palpabel tumor på penis
 • Tumor, hvor biopsi viser kreft
Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Søkeresultat for 'peniskreft'  


Symptomer

Tilstander

Andre profesjonelle

Pasientinformasjon

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller 


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Klinisk mistanke om peniskreft, eller forstadier, oppstår hos pasienter med følgende symptomer alene eller i kombinasjon:
 • Nyoppstått misfarging på glans penis, som gir mistanke om mulig kreft
 • Blomkållignende utvekst på penishode eller forhud
 • Nyoppstått forhudsinnsnevring, som umuliggjør retraksjon av forhuden, eventuelt hvis pasienten plages av utflod eller blødning
 
Fastlege henviser til filterfunsjon.
 
 • Fastlege eller hudlege som avdekker mulige kreftsymptomer skal henvise til avtalespesialist eller lokal urologisk avdeling ved mistanke om peniskreft.
 • Spesialist tar eventuelt biopsi, eller bestiller biopsi, med svar til mottakende avdeling, samt bestiller radiologiske undersøkelser etter avtale med mottakende avdeling. Dette må ikke forsinke forløpet.
 • Urolog som vurderer mistanken (filterfunksjonen) er ansvarlig for henvisning til pakkeforløp ved begrunnet mistanke.
Begrunnet mistanke oppstår hos pasienter med:
 • Synlig eller palpabel tumor på penis
 • Tumor, hvor biopsi viser kreft
 •  Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for peniskreft.
 • Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser begrunnet mistanke om kreft, samt eventuelt biopsisvar.
Ved henvisning til pakkeforløp skal pasienten, og eventuelt pårørende, informeres om:
 • Den begrunnede mistanken om peniskreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
Det diagnostisert hvert år rundt 25-30 nye tilfeller av kreft i penis i Norge.
 • Plateepitelcarcinomer, utgjør over 95 prosent av alle tumores på penis.
 • Det er økt risiko for peniskreft ved phimose, hos røykere, ved kroniske inflammatoriske tilstander som balanopostitis og lichen sclerosus et atroficus. Det er sannsynlig assosiasjon med Humant papilloma virus, HPV.

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Forløpstider i pakkeforløp for peniskreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling6 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)21 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingKirurgisk behandling10 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingStrålebehandling14 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingKirurgisk behandling37 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling41 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingStrålebehandling41 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 28.11.2021

Peniskreft

1 Mistanke om kreft

Klinisk mistanke om peniskreft, eller forstadier, oppstår hos pasienter med følgende symptomer alene eller i kombinasjon:

 • Nyoppstått misfarging på glans penis
 • Blomkållignende utvekst på penishode eller forhud
 • Nyoppstått forhudsinnsnevring, som umuliggjør retraksjon av forhuden, eventuelt hvis pasienten plages av utflod eller blødning

2 Filterfunksjon

Fastlege eller annen lege som finner synlig eller palpabel tumor på penis kan henvise til Pakkeforløp for peniskreft.
Fastlege eller annen lege som avdekker mulige symptomer på peniskreft ( ikke synlig eller palpabel tumor på penis) skal henvise pasienten til avtalespesialist eller lokal urologisk avdeling. Spesialist tar eventuelt biopsi, eller bestiller biopsi, med svar til mottakende avdeling, samt bestiller radiologiske undersøkelser etter avtale med mottakende avdeling. Dette må ikke forsinke forløpet. Urolog som finner begrunnet mistanke om peniskreft er ansvarlig for henvisning til pakkeforløp.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke oppstår hos pasienter med:

 • Synlig eller palpabel tumor på penis
 • Tumor, hvor biopsi viser kreft

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for peniskreft.

Det skal fremgå tydelig i henvisningen hva som utløser begrunnet mistanke om kreft, samt eventuelt biopsisvar.

5 Kommunikasjon

Ved henvisning til pakkeforløp skal pasienten, og eventuelt pårørende, informeres om:

 • Den begrunnede mistanken om peniskreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Plateepitelcarcinomer, utgjør over 95 prosent av alle tumores på penis.

Det er økt risiko for peniskreft ved phimose, hos røykere, ved kroniske inflammatoriske tilstander som balanopostitis og lichen sclerosus et atroficus. Det er sannsynlig assosiasjon med Humant papilloma virus, HPV.

Se også Pakkeforløp for peniskreft.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021