Håndlidelser

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og varighet? Utvikling og symptomer . Smerte ? Behandlingsforsøk ? Konsekvenser ?

Funn : Tegn til generell sykdom? Tegn til lokal infeksjon el. inflammasjon? Smertelokalisasjon? Resultat av systematisk funksjonell undersøkelse? Inspeksjon, palpasjon, passive bevegelser, isometriske tester, nevrologisk vurdering, ev. spesialtester?

Suppl. us : Vanligvis ingen, ev. RTG SR, CRP, urinsyre og revmaserologi er aktuelt ved mistanke om revmatisk sykdom.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Debut og varighet? Utvikling og symptomer . Smerte ? Behandlingsforsøk ? Konsekvenser ?

Funn : Tegn til generell sykdom? Tegn til lokal infeksjon el. inflammasjon? Smertelokalisasjon? Resultat av systematisk funksjonell undersøkelse? Inspeksjon, palpasjon, passive bevegelser, isometriske tester, nevrologisk vurdering, ev. spesialtester?

Suppl. us : Vanligvis ingen, ev. RTG SR, CRP, urinsyre og revmaserologi er aktuelt ved mistanke om revmatisk sykdom.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • revmatisme
 • instabilitet i ledd
 • smerter
 • nattsmerter
 • komorbiditet
 • sterkt redusert ADL
 • forandringer i isolerte ledd
Ved uttalt grad av artrose er fristen 4 uker. For Scalphoidatrose er fristen 12 uker.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • revmatisme
 • instabilitet i ledd
 • smerter
 • nattsmerter
 • komorbiditet
 • sterkt redusert ADL
 • forandringer i isolerte ledd

Ved uttalt grad av artrose er fristen 4 uker. For Scalphoidatrose er fristen 12 uker.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi og fysioterapi.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Triggerfinger som er fiksert gir økt alvorlighet og bør behandles tidligere.

Dupuytrens kontraktur med mer enn 30 graders kontratur i MCP/PIP/DIP ledd gir økt alvorlighet.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021