Pleurasykdommer / Pleuraeffusjon

(R82)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Yrkeseksponering? Røyk?

Anamnese : AT . Kjent malignitet el. TBC? Behandlingsforsøk ?

Aktuelt : Debut og utvikling av symptomer samt graden av pleuraeffusjon. Vektendring?

Suppl. us : RTG / CT -thorax.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Yrkeseksponering? Røyk?

Anamnese : AT . Kjent malignitet el. TBC? Behandlingsforsøk ?

Aktuelt : Debut og utvikling av symptomer samt graden av pleuraeffusjon. Vektendring?

Suppl. us : RTG / CT -thorax.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • graden av pleuraeffusjon
 • graden av smerter og dyspné ved tilstanden
 • graden av nedsatt allmenntilstand
 • yrkeseksponering
 • røyking
 • kjent tidligere tuberkulose
 • smertenivå
 • alder
 • kjent malignitet
 • vektendring
 • effekt av tidligere helsehjelp for samme tilstand

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Pleurasykdom (veiledende frist 4 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pleuraeffusjon, pleurafortykkelse, mesoteliom.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning for å avklare årsak. Behandling avhenger av aktuell diagnose.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • graden av pleuraeffusjon
 • graden av smerter og dyspné ved tilstanden
 • graden av nedsatt allmenntilstand
 • yrkeseksponering
 • røyking
 • kjent tidligere tuberkulose
 • smertenivå
 • alder
 • kjent malignitet
 • vektendring
 • effekt av tidligere helsehjelp for samme tilstand

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021