Polycystisk nyresykdom (PKD)

(U99)

Disse, for PKD mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Familiær nyresykdom eller cerebrale blødninger ?

Anamnese : Medikamenter ? HT? DM, hjertesvikt el. VVH ?

Aktuelt : BT-info  og utvikling.

Funn : Høyde, vekt, BMI, BT. Ødemer? Residualurin?

Suppl. us : RTG . Blod prøver .  U-stix. Proteinuri ? GFR - og uAKR -utvikling.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Familiær nyresykdom eller cerebrale blødninger ?

Anamnese : Medikamenter ? HT? DM, hjertesvikt el. VVH ?

Aktuelt : BT-info  og utvikling.

Funn : Høyde, vekt, BMI, BT. Ødemer? Residualurin?

Suppl. us : RTG . Blod prøver .  U-stix. Proteinuri ? GFR - og uAKR -utvikling.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder
 • komorbiditet
 • alvorlige psykiske problemer

 

⇓ GFR / HT / Proteinuri?
 • Dersom ⇓ GFR og/el. HT og/el.  proteinuri,  øker alvorlighetsgraden. Tilstanden bør vurderes under hovedgruppe ⇓ GFR, HT resp. proteinuri.
 • Dersom familieanamnese med cerebrale blødninger, øker sannsynligheten for subaracnoidalblødning betydelig.⇓ GFR-CKD-stadier

⇓ GFR-CKD-stadier

Søk i NEL for "Polycystisk nyresykdom (PKD)"

Symptomer Vis 20 treff »

Tilstander Vis 63 treff »

Andre profesjonelle Vis 39 treff »

Sykepleie

Annet

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Polycystisk nyresykdom (voksen type) (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Polycystisk nyresykdom voksen type utgjør den største delen av gruppen arvelige nyresykdommer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • komorbiditet
 • alvorlige psykiske problemer

Dersom hypertensjon og/eller nedsatt GFR og/eller proteinuri er tilstede øker alvorlighetsgraden betydelig og tilstanden bør vurderes under hovedgruppe nedsatt GFR, proteinuri eller hypertensjon.

Dersom familieanamnese med cerebrale blødninger, øker sannsynligheten for subaracnoidalblødning betydelig.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
 • Sykmelding kan være nødvendig ved:
  • Feber
  • Nedsatt allmenntilstand
 • Ved fortsatt behov for sykmelding etter 2 uker bør tilstand og situasjon revurderes.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Ved ESBL-infeksjon gjelder egne regler for smittevern: FHI • Sykmelding og lengde må vurderes individuelt, symptomer, behandlingskonsekvenser og prognose må inngå i vurderingen.
 • Etter operasjoner vil det være nødvendig med hel sykmelding en periode avhengig av type og størrelse på inngrep.
 • Ved stråleterapi eller cellegiftbehandling er det vanlig å være helt sykmeldt så lenge behandling pågår og en periode etter avsluttet behandling.
 • Mange pasienter med denne typen kreft vil bli helt friske. Det er derfor positivt å holde kontakt med arbeidsplassen gjennom sykdomsforløpet. Et alternativ er gradert sykmelding i perioder hvor det er mulig.
 • Ved alvorlig kreftsykdom med dårlig prognose må pasientens motivasjon for å gå på arbeid ilegges betydelig vekt i sykmeldingsvurderingen
 • Det finnes ingen øvre grense for revurdering av sykmeldingslengde fordi de individuelle forskjellene er så store.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Generelt helsekrav til førerkort for alle typer nyresykdommer

Helsekrav er ikke oppfylt dersom nyresykdom medfører trafikksikkerhetsrisiko.

 • Dette generelle helsekravet er hovedkravet som må være oppfylt for at man skal kunne få førerett ved nyresykdommer. I tillegg kommer egne helsekrav for noen spesifikke tilstander.
 • Fastlege/relevant spesialist skal gi råd til søkeren og gjøre fortløpende vurderinger om helsekrav er oppfylt.
 • Dersom helsekravene ikke forventes å være oppfylt ut over 6 måneder, skal fylkesmannen ha melding. Mal 2: Helsekrav ikke oppfylt - til fylkesmannen (DOC)

Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021