Perifere nevropatier

Fam/ Sos : Alkohol?  Arv?

Anamnese : Diabetes? Nyresvikt?  Andre toksiske (medikamenter)?

Aktuelt : Symptomer , ustøhet, gangvansker, pareser, autonome symptomer.

Funn : Nedsatt sensibilitet, pareser , ataxi, hyporefleksi.

Suppl. us : Nevrografi . Ev. MR . F-glu, HbA1c, LPK, TPK, CRP, Krea, ALAT, GT, B12, TSH, S-elfo.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr!

 

Fam/ Sos : Alkohol?  Arv?

Anamnese : Diabetes? Nyresvikt?  Andre toksiske (medikamenter)?

Aktuelt : Symptomer , ustøhet, gangvansker, pareser, autonome symptomer.

Funn : Nedsatt sensibilitet, pareser , ataxi, hyporefleksi.

Suppl. us : Nevrografi . Ev. MR . F-glu, HbA1c, LPK, TPK, CRP, Krea, ALAT, GT, B12, TSH, S-elfo.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr!

 

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • subakutt debut
 • smerter
 • asymmetriske symptomer
 • progresjonshastighet og type symptomer
 • alder
 • familieanamnese
 • komorbiditet
Ved kjent diabetes mellitus og alkoholmisbruk anses årsaksforholdene tilstrekkelig belyst, og behov for nevrologisk utredning anses vanligvis ikke nødvendig.
Det ønskes basisiutredning for nevropati.. Dette  inkluderer blodprøver (se www.nevro.legehandboka.no) og utført nevrografi. Når man ikke kan konkludere med sannsynlig etiologi eller behandlingen er uten god effekt burde vi se pasienten.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Perifere nevropatier (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • subakutt debut
 • smerter
 • asymmetriske symptomer
 • progresjonshastighet og type symptomer
 • alder
 • familieanamnese
 • komorbiditet

Ved kjent diabetes mellitus og alkoholmisbruk anses årsaksforholdene tilstrekkelig belyst, og behov for nevrologisk utredning anses vanligvis ikke nødvendig.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Perifere nevropatier (N94)

 • Sykmelding er vanligvis ikke nødvendig ved lettere nevropatier, men alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Langsiktig tilrettelegging i arbeidssituasjonen kan være nødvendig ved progredierende tilstander.
 • Sykmelding kan være nødvendig ved progredierende tilstander, dersom tilrettelegging ikke er mulig .
 • Sterke nevropatiske smerter kan påvirke funksjonsnivå i betydelig grad og kan føre til varig hel eller delvis arbeidsuførhet.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021