Kne- Meniskskader, posttraumatisk

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Andre sykdommer av relevans?

Aktuelt : Varighet og debut? Traume? Smerter? Smerteutløsende situasjoner? Hydrops? Låsninger? Forløp og utvikling? Vedvarende plager?Grad av smerter og funksjonssvikt . Tilleggsskader . Konsekvenser? Funksjonstap? Arbeidsførhet?

Funn : Leddlinjeømhet? Hevelse? Menisksmerte eller -klikk ved rotasjon under bevegelse? Nedsatt bevegelsesutslag?Sidestabilitet (sideligament)?Skuffetest (korsbånd)?

Suppl. us : MR kneleff? Resultat?

Vurdering : Bekreftende diagnostikk? Kirurgi?
Samsvar mellom klinikk og objektive funn (MR), henvises til...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Andre sykdommer av relevans?

Aktuelt : Varighet og debut? Traume? Smerter? Smerteutløsende situasjoner? Hydrops? Låsninger? Forløp og utvikling? Vedvarende plager?Grad av smerter og funksjonssvikt . Tilleggsskader . Konsekvenser? Funksjonstap? Arbeidsførhet?

Funn : Leddlinjeømhet? Hevelse? Menisksmerte eller -klikk ved rotasjon under bevegelse? Nedsatt bevegelsesutslag?Sidestabilitet (sideligament)?Skuffetest (korsbånd)?

Suppl. us : MR kneleff? Resultat?

Vurdering : Bekreftende diagnostikk? Kirurgi?
Samsvar mellom klinikk og objektive funn (MR), henvises til...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • grad av smerter og funksjonssvikt (særlig låsningsfenomener)
 • ung alder (yngre enn 30 år)
 • tilleggsskader (eksempelvis ligament og brusk)
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (MR)
Degenerative meniskrupturer hos eldre anses som betinget i artrose og behandles deretter.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og eventuelt kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (særlig låsningsfenomener)
 • ung alder (yngre enn 30 år)
 • tilleggsskader (eksempelvis ligament og brusk)
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (MR)

Degenerative meniskrupturer hos eldre anses som betinget i artrose og behandles deretter.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (særlig låsningsfenomener)
 • tilleggsskader (eksempelvis ligament og brusk)
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (MR)
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, konservativ behandling og kirurgisk behandling.
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av smerter og funksjonssvikt (særlig låsningsfenomener)
 • ung alder (yngre enn 30 år)
 • tilleggsskader (eksempelvis ligament og brusk)
 • samsvar mellom klinikk og objektive funn (MR)

Degenerative meniskrupturer hos eldre anses som betinget i artrose og behandles deretter.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021
 • Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene, eksempelvis ved kontorarbeid eller hjemmekontor. Råd:
  - Små pauser for egentrening av kneet. -Variasjon mellom å sitte, stå og gå (heve/senkbar arbeidsstasjon). -Unngå belastning på bøyd kne som f.eks tunge løft og knestående arbeid.
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Full sykmelding eller egenmelding inntil 1 uke ved godt tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding inntil 6 uker ved fysisk krevende arbeid hvor tilrettelegging ikke er mulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 8 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.
 • Sykmelding kan unngås dersom pasientens tilstand er forenlig med arbeidskravene
 • Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging og hjelp fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden.
 • Full sykmelding eller egenmelding inntil 1 uke ved godt tilrettelagt arbeid, men alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding inntil 6 uker ved fysisk krevende arbeid hvor tilrettelegging ikke er mulig.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykemelding etter 8 uker vurder tilstand og situasjon.
 • Reisetilskudd – etter arbeidsgiverperioden hvis reise til og fra arbeid er en utfordring.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021