Prevensjonsproblemer

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Sosial situasjon.

Anamnese : Generell helsetilstand.

Funn : Høyde, vekt og BMI.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Sosial situasjon.

Anamnese : Generell helsetilstand.

Funn : Høyde, vekt og BMI.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • generell helsetilstand
  • sosial situasjon

Søk i NEL for "Prevensjonsveiledning"

Pasientinformasjon Vis 20 treff »

Presentasjoner

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Prevensjonsproblemer (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Prevensjonsproblemer som ikke er løst i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • generell helsetilstand
  • sosial situasjon

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021