Leverkreft, primær (HCC) - Φ

(D77)

Disse, for tilstanden mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Risikofatorer ? Alkohol?

Anamnese : Medfødte sykdommer  ? Hepatitt el. overvekt?

Aktuelt : Påvist primær HCC ifbm annen utredning

Suppl. us : Beskrivelse av billeddiagnostikk.

Vurdering : Pakkeforløp for HCC på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Risikofatorer ? Alkohol?

Anamnese : Medfødte sykdommer  ? Hepatitt el. overvekt?

Aktuelt : Påvist primær HCC ifbm annen utredning

Suppl. us : Beskrivelse av billeddiagnostikk.

Vurdering : Pakkeforløp for HCC på grunnlag av ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Filterfunksjon og gradering av mistanke
 
Mistanke om kreft = Begrunnet mistanke i dette pakkeforløp.
 
Klinisk mistanke  = Begrunnet mistanke i dette pakkeforløp.
 
Ved begrunnet mistanke henvises til pakkeforløp for kreft.
 

 
Kriterier for henvisning til Pakkeforløp
 

Begrunnet mistanke når  det radiologisk påvises tumor i lever med HCC som mest sannsynlig diagnose eller differensialdiagnose:

 • Ved mistanke om leverkreft med risikofaktorer: Pasienten henvises til Pakkeforløp for primær leverkreft.
 • Ved mistanke om leverkreft uten risikofaktorer: Pasienten henvises til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt.
 
 Kommunikasjon - Pasienten skal informeres om:
 • Den begrunnede mistanke for kreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer.

Søk i NEL for "Leverkreft"


Andre profesjonelle

Pasientinformasjon Vis 15 treff »

Video

Annet

Kilde: Helsedirektoratet - Oppfølgning og kontroller


Det er ikke utarbeidet lokal oppfølgnings forslag for denne tilstand.
 
● Primær oppfølgningsansvar: Relevant spesialist.
 
 

Kilde: Helsedirektoratet - Diagnoseveileder


Den vanligste inngangen til dette forløpet vil være påvist levertumor, ofte tilfeldig funn, sjeldnere som del av et oppfølgingsprogram for erkjent cirrhose eller annen leversykdom
 • Ved mistanke om primær leverkreft, for eksempel på bakgrunn av risikofaktorer eller radiologisk funn, foreligger begrunnet mistanke om primær leverkreft. Pasienten henvises til Pakkeforløp for primær leverkreft.
 • Er levertumor påvisk radiologisk og det ikke foreligger risikofaktorer eller radiologiske funn som tyder på primær leverkreft, henvises pasienten til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt.
Begrunnet mistanke om primær leverkreft når det radiologisk påvises tumor i lever med HCC som mest sannsynlig diagnose eller differensialdiagnose
 • Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkforløp for primær leverkreft.
 • Henvisningen skal tydelig merkes Pakkforløp for primær leverkreft.
 • En forutsetning for raskt pakkeforløp er at henvisningen inneholder opplysninger om begrunnet mistanke om primær leverkreft.
 • Pasienten skal henvises til utredning ved universitetssykehus med HPB- kirurgisk service
Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:
 • Den begrunnede mistanken om primær leverkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer
I 2012 fikk 132 menn og 80 kvinner diagnosen primær leverkreft i Norge. Fem-års relativ overlevelse er 15 prosent
Sykdommen opptrer vanligvis i forløpet av levercirrhose, særlig cirrhose forbundet med Hepatitt B og C, samt alkoholbetinget levercirrhose. Andre risikogrupper er personer med betydelig overvekt, insulin resistens og utvikling av fettlever, medfødte tilstander som hemokromatose, cystisk fibrose, Wilsons sykdom og andre sjeldne sykdommer. I Norge har litt under halvparten av pasientene ikke kjent leversykdom fra før
 

På Helsedirektoratets nettsider finner du Pakkeforløp for primær leverkreft.    

Kilde:  www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Forløpstider i pakkeforløp for primær leverkreft

Tabellen viser forløpstidene i pakkeforløpet.

Forløpstidene er en rettesnor. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

ForløpsbeskrivelseForløpstid
Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling5 kalenderdager
Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)20 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingReseksjon, ablasjon eller kjemoembolisering14 kalenderdager
Fra avsluttet utredning til start behandlingMedikamentell behandling7 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingReseksjon, ablasjon eller kjemoembolisering39 kalenderdager
Fra henvisning mottatt til start behandlingMedikamentell behandling32 kalenderdager

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
Kilde:  www.helsedirektoratet.no DIAGNOSEVEILEDERSist oppdatert: 01.12.2021

Primær leverkreft (HCC)

1 Mistanke om kreft

Den vanligste inngangen til dette forløpet vil være påvist levertumor, ofte tilfeldig funn, sjeldnere som del av et oppfølgingsprogram for erkjent cirrhose eller annen leversykdom.

2 Filterfunksjon

Ved mistanke om primær leverkreft, for eksempel på bakgrunn av risikofaktorer eller radiologisk funn, foreligger begrunnet mistanke om primær leverkreft. Pasienten henvises til Pakkeforløp for primær leverkreft.

Er levertumor påvisk radiologisk og det ikke foreligger risikofaktorer eller radiologiske funn som tyder på primær leverkreft, henvises pasienten til Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt.

3 Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Begrunnet mistanke om primær leverkreft når det radiologisk påvises tumor i lever med HCC som mest sannsynlig diagnose eller differensialdiagnose.

4 Henvisning til pakkeforløp

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkforløp for primær leverkreft.

Henvisningen skal tydelig merkes Pakkforløp for primær leverkreft og det skal fremgå tydelig av henvisningen hva som utløser den begrunnede mistanken om kreft.

Pasienten skal henvises til utredning ved universitetssykehus med HPB- kirurgisk service.

5 Kommunikasjon

Fastlege eller annen henvisende instans skal ved henvisning til pakkeforløp informere pasienten om:

 • Den begrunnede mistanken om primær leverkreft
 • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

6 Risikogrupper

Sykdommen opptrer vanligvis i forløpet av levercirrhose, særlig cirrhose forbundet med Hepatitt B og C, samt alkoholbetinget levercirrhose. Andre risikogrupper er personer med betydelig overvekt, insulin resistens og utvikling av fettlever, medfødte tilstander som hemokromatose, cystisk fibrose, Wilsons sykdom og andre sjeldne sykdommer. I Norge har litt under halvparten av pasientene ikke kjent leversykdom fra før.

Se også Pakkeforløp for primær leverkreft.


 Alle diagnoseveiledere Generelt om pakkeforløpSe alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021