Proteinuri

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Nedsatt nyrefunksjon? Hypertensjon? Hematuri? Ødemer?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Nedsatt nyrefunksjon? Hypertensjon? Hematuri? Ødemer?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 
Øyeblikkelig hjelp ved:
  • nedsatt nyrefunksjon
  • hypertensjon
  • hematuri
  • ødemer

Søk i NEL for "Proteinuri"

Symptomer Vis 11 treff »

Tilstander Vis 45 treff »

Andre profesjonelle Vis 14 treff »

Pasientinformasjon

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Proteinuri (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Øyeblikkelig hjelp ved:

  • nedsatt nyrefunksjon
  • hypertensjon
  • hematuri
  • ødemer

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021