Isolert høy PSA

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Yrke, arvelighet, røyk.

Anamnese : Komorbiditet. Antikoagulantia el. tidl. urinveissykdom?

Aktuelt : Relevant sykehistorie. Varighet og forløp av symptomer. IPSS. Årsak til PSA måling.

Funn : AT, BT, BMI, Vekt. DRE . Tegn til UVI el. urinretensjon?

Suppl. us : Hb, Krea ALP, PSA x2 , U-stix, MR sjekkliste inkl vekt.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : MR sjekkliste og vekt. Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 

Fam/ Sos : Yrke, arvelighet, røyk.

Anamnese : Komorbiditet. Antikoagulantia el. tidl. urinveissykdom?

Aktuelt : Relevant sykehistorie. Varighet og forløp av symptomer. IPSS. Årsak til PSA måling.

Funn : AT, BT, BMI, Vekt. DRE . Tegn til UVI el. urinretensjon?

Suppl. us : Hb, Krea ALP, PSA x2 , U-stix, MR sjekkliste inkl vekt.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : MR sjekkliste og vekt. Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 
Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • familiær forekomst
  • påvist genetisk disposisjon
Viser også til handlingsprogrammet for prostatakref.
 

Søk i NEL for "Høy PSA"

Symptomer

Tilstander Vis 11 treff »

Pasientinformasjon

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

PSA (monosymptomatisk forhøyet) (veiledende frist 6 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Pasienter med mer enn 10 års forventet levetid og PSA forhøyet over aldersspesifikt nivå i minst 2 prøver med 3 ukers mellomrom, etter at infeksjon og retensjon er utelukket, skal utredes. Det samme gjelder pasienter med PSA-stigning over 0,75 ngMl pr år.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • familiær forekomst
  • påvist genetisk disposisjon

Viser også til handlingsprogrammet for prostatakref.


 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021