Psykisk utviklingshemning

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Livsfase.

Anamnese : Komorbiditet. Sansetap.

Aktuelt : Symptomer . Funksjonstap ? Språk - og motorisk funksjonsnivå

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Livsfase.

Anamnese : Komorbiditet. Sansetap.

Aktuelt : Symptomer . Funksjonstap ? Språk - og motorisk funksjonsnivå

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • alder eller livsfase
 • sansetap
 • manglende eller forsinket språkutvikling
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • motorisk funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Psykisk utviklingshemning og/eller kognitiv svikt - mistanke om eller påvist (veiledende frist 16 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling/tiltak, miljøtiltak og veiledning.
Veiledende frist for start behandling
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder eller livsfase
 • sansetap
 • manglende eller forsinket språkutvikling
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • motorisk funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Psykisk utviklingshemming (P85)

 • Psykisk utviklingshemming finnes i alle grader, så alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Mange personer med psykisk utviklingshemming har en uførepensjon, og har fått dette som ung ufør. Personer med uførepensjon kan ha tilrettelagt lønnet aktivitet. Ved sykmeldingsbehov kan personer med psykisk utviklingshemming likevel ha sykepengerettigheter for den aktive delen.
 • Utviklingshemming kan forekomme med eller uten andre psykiske og somatiske lidelser som kan gi sykmeldingsbehov.
 • Dersom sykmelding er aktuelt, er kontakt mellom sykmelder og omsorgsperson /veileder på arbeidsplassen viktig for å få belyst situasjonen.
 • Gradert sykmelding over kort tid foretrekkes.

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021