Psykisk lidelse

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet. Alvorlighetsgrad av grunntilstand.

Aktuelt : Symptomutforming . Atferdferdsendring? Funksjonstap ?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet. Alvorlighetsgrad av grunntilstand.

Aktuelt : Symptomutforming . Atferdferdsendring? Funksjonstap ?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutforming: Type, varighet og alvorlighetsgrad
 • alvorlighetsgrad av grunntilstand
 • atferdsendring
 • komorbiditet

Søk i NEL for "Psykisk lidelse"

Sykepleie Vis 18 treff »

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling/tiltak, medisinering, veiledning, miljøterapeutiske tiltak, tilrettelegging av ulike tiltak, psykoedukasjon.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutforming: Type, varighet og alvorlighetsgrad
 • alvorlighetsgrad av grunntilstand
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering og forslag til behandling, medisinering, miljøterapeutiske tiltak, psykoedukasjon samt veiledning.
Veiledende frist for start utredning
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutforming
 • type
 • varighet og alvorlighetsgrad
 • alvorlighetsgrad av grunntilstand
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling, medisinering, veiledning, miljøterapeutiske tiltak, psykoedukasjon.
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutforming
 • type
 • varighet og alvorlighetsgrad
 • alvorlighetsgrad av grunntilstand
 • atferdsendring
 • komorbiditet

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Psykisk ubalanse situasjonsbetinget (inkluderer sorg og tapsreaksjoner) (P02 Akutt belastningslidelse)

 • Diagnosen brukes ved reaksjoner på belastende livshendelser, som for eksempel sorg. Det er store variasjoner i hva som oppleves som alvorlig belastning.
 • Psykiske reaksjoner på ytre belastninger kan utvikle seg på en slik måte at de gir symptomtrykk og funksjonstap på linje med sykdom
 • Unngå sykmelding om det er forsvarlig, men vurder alle tilstander individuelt. Tilknytning til arbeidslivet kan være gunstig for selvbilde, mestringsfølelse og sosial kontakt. Full sykmelding kan bidra til at pasienten utvikler unngåelsesatferd.
 • Tilrettelegging av arbeid kan være et tilstrekkelig tiltak. Avventende sykmelding kan fremme en slik tilrettelegging og kan benyttes som et første tiltak alternativt til vanlig sykmelding.
 • Egenmelding eller kortvarig sykmelding kan være nødvendig.
 • Gradert sykmelding kan sikre kontakt med arbeidsplassen
 • Ved behov for sykmelding etter 2 uker vurder tilstand og situasjon..
 • Langvarig, full sykmelding frarådes fordi det trolig kan øke risiko for langvarig funksjonstap. Følg opp med korte intervaller. Ved behov for lengre sykmeldinger, vurder andre diagnoser som bedre beskriver tilstanden. Velg spesifikke sykdomsdiagnoser der hvor det er mulig.
 • Husk helsekrav ved en del yrker som eksempelvis sjåfør og flyger. For noen yrker er det meldeplikt
 • Vurder om folketrygdens sykdomsvilkår er oppfylt

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 
helsenorge.no Standard informasjon.

© Fastlegeportalen 2015 - 2021