Rakitt - mistanke

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Aktuelt : Hypokalsemi?  Betydelige smerter? Tegn til malabsorpsjon? Nyresvikt? Fosfatmangel?

Suppl. us : Uttalte RTG-funn.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Aktuelt : Hypokalsemi?  Betydelige smerter? Tegn til malabsorpsjon? Nyresvikt? Fosfatmangel?

Suppl. us : Uttalte RTG-funn.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • betydelige smerter
  • uttalte røntgenfunn
  • tegn til malabsorpsjon
  • nyresvikt
  • fosfatmangel
Øyeblikkelig hjelp ved hypokalsemi.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Rakitt - mistanke (veiledende frist 8 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • betydelige smerter
  • uttalte røntgenfunn
  • tegn til malabsorpsjon
  • nyresvikt
  • fosfatmangel

Øyeblikkelig hjelp ved hypokalsemi.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021