Sviktende respirasjon

(R99)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Sosialt nettverk/støtteapparat. Røykeslutt?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Tilgrunnliggende sykdom? Rask progresjon ? Samarbeidsevne ? Prognose og alder?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Sosialt nettverk/støtteapparat. Røykeslutt?

Anamnese : Komorbiditet.

Aktuelt : Tilgrunnliggende sykdom? Rask progresjon ? Samarbeidsevne ? Prognose og alder?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Respirasjonssvikt er en akutt diagnose. Denne mal er for utredning av langsom sviktende respirasjon. 
Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • tilgrunnliggende sykdom
 • komorbiditet
 • rask progresjon av grunnsykdom som ved noen av de nevromuskulære sykdommene
 • røykeslutt
 • om pasienten er i stand til å samarbeide (eksempelvis ventilasjonsstøtte eller oksygenbehandling)
 • prognose og alder
 • sosialt nettverk/støtteapparat

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Respirasjonssvikt (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning for å avklare bakenforliggende årsak og grad av svikt.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tilgrunnliggende sykdom
 • komorbiditet
 • rask progresjon av grunnsykdom som ved noen av de nevromuskulære sykdommene
 • røykeslutt
 • om pasienten er i stand til å samarbeide (eksempelvis ventilasjonsstøtte eller oksygenbehandling)
 • prognose og alder
 • sosialt nettverk/støtteapparat

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Stabile verdier for blodgasser (helsekrav til førerkort)

Kriteriene for oppfylte helsekrav er definert som stabile blodgassverdier i ro.

Når O2-metning er vedvarende under 90 %, eller når FEV1-verdi synker under 30 % av forventet verdi, skal det innhentes uttalelse fra relevant spesialist.

Legen bør vurdere:

 • Pasienter med alvorlig KOLS
 • Tilstander med redusert oksygenmetning
 • Svekket muskelkraft med redusert utholdenhet
 • Redusert kognitiv funksjon


Førerkortgruppe 1

Blodgassmåling ved havnivå Førerkortgruppe 1
Stabile verdier for blodgasser: pO2 > 7,3 kPa og pCO2 < 6,7kPa Helsekrav oppfylt.
Når stabile verdier for blodgasser: pO2 > 7,3kPa og pCO2 < 6,7 kPa oppnås ved sikker tilførsel av oksygen under føring av motorvogn. Helsekrav oppfylt etter vurdering av spesialist dersom
a) tilstanden er stabil
b) det ikke foreligger kognitiv svekkelse og
c) det er tilstrekkelig muskelkraft til sikker kjøring. Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.

Førerkortgruppe 2 og 3

Vurdering av helsekrav for disse førerkortgruppene må gjøres av spesialist.

For innehavere av førerkort i gruppe 2 og 3 er det større krav til stabilitet i sykdommen og funksjonsevne gjennom en hel arbeidsdag ved rattet.

Blodgassmåling ved havnivå Førerkortgruppe 2 og 3
Stabile verdier for blodgasser: pO2 > 7,3 kPa og pCO2 < 6,7kPa Helsekrav oppfylt dersom vurdering av spesialist bekrefter at det ikke er fare for episoder med lavere verdier for blodgasser.
Når stabile verdier for blodgasser: pO2 > 7,3kPa og pCO2 < 6,7 kPa oppnås ved sikker tilførsel av oksygen under føring av motorvogn. Helsekrav ikke oppfylt.

Kjørevurdering

Ved kjørevurdering bør kjøringen vare så lenge at et eventuelt fall i oksygenmetningen avdekkes. Dette fallet kommer raskt der kjøringen er litt krevende.


Se dette kapiteler i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021