Rødt øye *

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet ? Allergi? Kontaktlinser? Nylig øyekirurgi?

Aktuelt : Symptomdebutt eller skademkanisme? Øye symptomer ? Andre symptomer ?

Funn : inspeksjon , Pupiller og fluoreceinfarging. Visus.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet ? Allergi? Kontaktlinser? Nylig øyekirurgi?

Aktuelt : Symptomdebutt eller skademkanisme? Øye symptomer ? Andre symptomer ?

Funn : inspeksjon , Pupiller og fluoreceinfarging. Visus.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Rødt øye

 •  Skade?
  • Etsende middel:  Skyll! Giftinformasjonen . Ved tegn til skade →
  • Fremmedelegeme: Cornea Intraokulært → , Kontusjon , Perforasojn . 
 • Smerter?
  • Trykk (høyt):   Akutt glaukom →
  • Trykk (normal):
   • Fluoresceinopptak - Inflitrasjon keratitt → , Erosjon →
   • Ikke- Fluorsceinopptak:  Iridiocyklitt
  • Visus (normal): Subkonjunktival blødning , Skleritt / Episkleritt .
  • Visus (redusert): Endoftalmitt → 
 
 • Fastleger skal ikke forskrive lokale steroider i øye uten direkte beskjed fra øyelege.
 • Fastleger skal ikke forskrive lokale steroider /antibiotika etter bestilling fra optiker.

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.
 
 
 

Vanlige Forkortelser

Visus Synsstyrke
OdOculus dexterHøyre øye
OsOculus sinisterVenstre øye
Ouoculus uterqueBegge øyene
 
AIONAnterior Ischemic Opticus Neuropathy 
AMDAldersrelatert MakuladegenerasjonSkarpsynssykdom
ARNAkutt Retinal Nekrose 
BCVABest Corrected Visual AcuityBeste korrigerte visus
BRAOBranch Retinal Artery OcclusionGrenarterieokklusjon
BRVOBrach Retinal Vein OcclusionGrenveneokklusjon
BUTBreak Up TimeTest av tårekvalitet
CCTCentral Corneal ThicknessTykkelse på hornhinnen
CD-ratioCup to Disc - ratioGradering av papilleekskavasjon
CMEKlinsik signifikant MakulaodemHevelse i netthinnen i makula
CNVChoroidal NeovaskulariseringNydannede kar under netthinnen
CRAOCentral Retinal Artery OcclusionSentralarterieokklusjon
CRVOCentral Retinal Vein OcclusionSentralveneokklusjon
CSCRCentral Seros ChorioretinopatiNetthinnesykdom
FLA/FAFluorescein AngiografiBildeundersøkelse av netthinnen
IOLIntraokulaer Linse  (pseudofakos)Kunstig linse satt inn ved grå stæroperasjon
IRMAIntraretinale mikrovaskulaere anomaliteterDiabeteskarforandringer
lOP/lOTIntra Okkulær Pressure/TensjonIntraokulært trykk
LTPLaser TrabekuloplastikkGlaukomlaserbehandling
NVDNeovascularization – Disc (papillen)Diabetisk eller etter blodpropp i øyet
NVENeovascularization ElswhereNeovaskulariseringer ellers i netthinnen
OCTOptical Coherence TomographyBildeundersøkelse av makula
PASPerifere Anteriore Synekiersammenvoksninger i kammervinkelen
PDTPhoto Dynamic TherapyLaserbehandling makula
PEDPigmentepitelavlosningVariant av AMD - skarpsynssykdom
POAGPrimært åpenvinkelglaukom 
POHSPresumed Ocular Histoplasmosis SyndromeNetthinnesykdom
PRPPanretinal PhotocoagulationLaserbehandling av store deler av netthinnen
PX/PEXPseudoeksfoliasjonProteinavleiring på linsen i øyet
RAPDRelativ Afferent Pupilledefekt 
SLTSelektiv Laser TrabekuloplastikkGlaukomlaserbehandling
TRABTrabekulectomiGlaukomoperasjon
YAGYttrium Aluminium GarnetLaserbehandling etterstær
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021