Ryggsmerter m/u nerverotsaffeksjon

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Yrke og arbeids status .

Anamnese : Relvant komorbiditet. Effekt av tidl. behandlingsforsøk mot ryggplager.

Aktuelt : Smerte / utstråling . Funksjonssvikt? Gule flagg ? Fibromyalgi el. allmenn symptomer? Alarmsymptomer ?

Funn : Sensibilitet, kraft og bevegelighet . Reflekser og Lassegue test.

Suppl. us : MR/CT - columna. RTG !? Inflammatorisk rygg ?

Vurdering : Klinikken tyder på ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Yrke og arbeids status .

Anamnese : Relvant komorbiditet. Effekt av tidl. behandlingsforsøk mot ryggplager.

Aktuelt : Smerte / utstråling . Funksjonssvikt? Gule flagg ? Fibromyalgi el. allmenn symptomer? Alarmsymptomer ?

Funn : Sensibilitet, kraft og bevegelighet . Reflekser og Lassegue test.

Suppl. us : MR/CT - columna. RTG !? Inflammatorisk rygg ?

Vurdering : Klinikken tyder på ...

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 Akut Cauda Equina syndrom  skal henvises nevrologisk avd som Ø-hjlp.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • funksjonssvikt
 • høy smerteintensitet
 • gule flagg
  Røde flagg vedvarselfaktorer for mulig alvorlig underliggende patologi .
 • Gule flagg ved risikofaktorer for å utvikle mer langvarige ryggplager.
 • Viktig å få fram om smerteutstråling (nerverotaffeksjon) har inflammatorisk preg el. skjelettpatologi .
For langtidsoppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.  
Hdir
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk undersøkelse, diagnostisk avklaring og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonssvikt
 • høy smerteintensitet
 • gule flagg

Røde flagg ved varselfaktorer for mulig alvorlig underliggende patologi.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk undersøkelse, diagnostisk avklaring og behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Gule flagg ved risikofaktorer for å utvikle mer langvarige ryggplager (hovedsakelig psykososiale).

Vurdering av nerverotsaffeksjon forutsettes utredet og avklart av nevrolog og/eller nevrokirurg.


Se dette kapittel i veilederen  Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene.
  Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 6 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor
  belastning av korsryggen i arbeid som fører til tydelig forverring av rotsymptomene
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 8 uker vurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste
  og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor belastning av korsryggen
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 4-6 uker vurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor belastning av korsryggen
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 4-6 uker vurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykmelding vanligvis ikke nødvendig, eller kan være kortvarig, dersom pasientens tilstand er forenelig med arbeidskravene. Avventende sykmelding kan fremme tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 2 uker kan være nødvendig ved sterke smerter, eller i arbeid som krever stillesitting, eller ved stor belastning av korsryggen
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 4-6 uker vurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt.
 • Sykemelding er alltid nødvendig på grunn av sykehusbehandling. Lengde må tilpasses tilstand og situasjon.
 • Vurder gradert sykmelding etter utskriving og god allmenntilstand.
 • Ved fortsatt behov for sykemelding etter 6 uker revurder tilstand og situasjon.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt
 • 2-4 ukers sykmelding er vanligvis nødvendig etter operasjon, uansett type arbeid eller tilrettelegging.
 • Sykmelding inntil 6 uker kan være nødvendig ved arbeid som krever stillesitting, eller ved stor
  belastning av korsryggen.
 • Gradert sykmelding gir mulighet for opptrapping av belastning, og tid til behandling og opptrening.
 • Ved behov for sykmelding lengre enn 8 uker vurder tilstand og situasjon. Samarbeid med arbeidsgiver, andre behandlere, bedriftshelsetjeneste og NAV er særlig viktig ved lange forløp.
 • Alle tilstander må vurderes individuelt

Se dette kapittel i veilederen Sykemelding- generell del Se alle kapiteler i veilederen
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021