Sammensatte sykdomsbilder

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Revm. sykd. i nær familie?

Anamnese : Relevant komorbiditet.

Aktuelt : Almenne el. spesifikke symptomer? Bindevev-, resp. Leddsykdom.

Funn : Hudforandringer? Vaskulitt? Se også RyggsmerterInflamatorisk rygg, Bindevev-, resp. Leddsykdom.

Suppl. us : Orienternde blodprøver , U-stix og ev. RTG .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Revm. sykd. i nær familie?

Anamnese : Relevant komorbiditet.

Aktuelt : Almenne el. spesifikke symptomer? Bindevev-, resp. Leddsykdom.

Funn : Hudforandringer? Vaskulitt? Se også RyggsmerterInflamatorisk rygg, Bindevev-, resp. Leddsykdom.

Suppl. us : Orienternde blodprøver , U-stix og ev. RTG .

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

 Ved sammensatte og uklare sykdomsbilder anbefales telefonkonsultasjon med vakthavende lege ved revmatologisk avdeling. 

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
 • organfunn som artritt
 • typiske hudforandringer
 • vaskulitt
 • hematologiske avvik
 • tegn til for eksempel nyre-, lunge- eller hjerteaffeksjon
 • artritter
 • hudforandringer
 • raynauds fenomen
 • siccafenomen
 • muskelsvakhet

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021
Utdypende forklaring på tilstand
Tilstanden omfatter flere alvorlige sykdommer som for eksempel SLE, sklerodermi, myositt, vaskulitter hvor det er holdepunkter for at et eller flere organer er affisert.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnoseavklaring med klinisk undersøkelse, bildediagnostikk og labprøver. Flere og mer omfattende undersøkelser eventuelt innleggelse for utvidet diagnostikk.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • organfunn som artritt
 • typiske hudforandringer
 • vaskulitt
 • hematologiske avvik
 • tegn til for eksempel nyre-, lunge- eller hjerteaffeksjon
Utdypende forklaring på tilstand
Tilstanden omfatter mistanke om at flere ulike sykdommer som for eksempel SLE, sklerodermi, myosit eller vaskulitt foreligger uten at det er holdepunkter for at konkrete organ er involvert.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnoseavklaring med klinisk undersøkelse, bildediagnostikk og lab.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • artritter
 • hudforandringer
 • raynauds fenomen
 • siccafenomen
 • muskelsvakhet

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021