Sår

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet. Grunnlidelse. Ryggmargsskade?

Aktuelt : Aktuell: Sårets etiologi og karakteristika . Compliance

Funn : Funn: Allmenn- og ernæringstilstand. Affeksjon av ben / benmarg ?

Vurdering : Poitensial for spontan tilheling vurderes som liten, henvises til

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet. Grunnlidelse. Ryggmargsskade?

Aktuelt : Aktuell: Sårets etiologi og karakteristika . Compliance

Funn : Funn: Allmenn- og ernæringstilstand. Affeksjon av ben / benmarg ?

Vurdering : Poitensial for spontan tilheling vurderes som liten, henvises til

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • komorbiditet
 • pasientens allmenntilstand
 • bakenforliggende årsak til såret
 • grad av plager forbundet med såret
 • evne til egen innsats og til å følge opp sårregime
 • multiple sår
 • sårets karakteristika
 • manglende tilhelingstegn
 • mistanke om malignitet
 • lav compliance
 • ryggmargsskade
 • affeksjon av ben
 • aktiv osteomyelitt
 • tidligere episoder med osteomyelitt
 • grunnlidelse
 • generell ernæringstilstand
 • potensial for spontan tilheling

Søk i NEL for "Sår"

Symptomer Vis 31 treff »

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Argumenter for raskere behandling:

 • ryggmargsskade
 • affeksjon av ben
 • aktiv osteomyelitt
 • tidligere episoder med osteomyelitt
 • komorbiditet
 • alder
 • allmenntilstand
 • grunnlidelse

Argumenter for konservativ behandling:

 • generell ernæringstilstand
 • små og moderate sår
 • potensial for spontan tilheling
 • alder
 • allmenntilstand
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • pasientens allmenntilstand
 • bakenforliggende årsak til såret
 • grad av plager forbundet med såret
 • evne til egen innsats og til å følge opp sårregime
 • multiple sår
 • sårets karakteristika
 • manglende tilhelingstegn
 • mistanke om malignitet
 • lav compliance

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021