Scrotaltilstander

(Y99)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Yrke. Arvelighet. Røyk.

Anamnese : Komorbiditet. Tidl. operasjoner.

Aktuelt : Relevant sykehistorie. Symptomer varighet og forløp.

Funn : Allmenntilstand, temp. BMI.

Suppl. us : S-krea, CRP. U-stix. UL skrotum.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Yrke. Arvelighet. Røyk.

Anamnese : Komorbiditet. Tidl. operasjoner.

Aktuelt : Relevant sykehistorie. Symptomer varighet og forløp.

Funn : Allmenntilstand, temp. BMI.

Suppl. us : S-krea, CRP. U-stix. UL skrotum.

Vurdering : Henviser pasienten for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
  • kraftige symptomer
Husk på:
  • Kopi av relevante røntgenbilder med beskrivelse + CD
  • MRSA? Har pasienten vært i kontakt med sykehus/lege i utlandet?
  • Er pasienten informert om diagnosen? Hvilken pasientinformasjon er gitt til pasienten?
  • Ev. Histologi-/biopsi/cytologisvar (kopi av histologiremisse). Navn på sykehus hvor analysen er gjort og preparatnummer
  • Ev. tidligere Operasjonsbeskrivelse, kopi av relevant journaldokumentasjon, ev. epikrise.

Søk i NEL for "Scrotal"

Tilstander

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Scrotaltilstander - øvrige, unntatt testikkelkreft (veiledende frist 52 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Forutsetter ultralydundersøkelse som har utelukket malignitetsmistanke.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • kraftige symptomer

 Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021