Barn - øyesykdom

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet. Briller ? Kjent strabisme ?

Aktuelt : Debut, utvikling , varighet og lokalisasjon av symptomer.  Funksjonstap ?

Funn : Visus . Donders. Pupiller og  rød refleks .

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet. Briller ? Kjent strabisme ?

Aktuelt : Debut, utvikling , varighet og lokalisasjon av symptomer.  Funksjonstap ?

Funn : Visus . Donders. Pupiller og  rød refleks .

Vurdering : Henvises for

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 28.11.2021

Små barn med mistanke om øyesykdom (veiledende frist 6 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • symptomer og sykdomstegn
  • mistanke om malign sykdom
  • mistanke om intraokulær sykdom

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021