Søvnapnè

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Yrke?

Aktuelt : Snorking ? Dagtretthet? Overvekt/BMI, hjerte- karlidelser i tillegg?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Yrke?

Aktuelt : Snorking ? Dagtretthet? Overvekt/BMI, hjerte- karlidelser i tillegg?

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.  
    • høy AHI-indeks
    • komorbiditet
    • psykososiale forhold som påvirker livskvalitet
Ved hjertelidelser er fristen 13 uker.

Søk i NEL for "Søvnapnè"

Tilstander

Pasientinformasjon

Sykepleie

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forerkortveilederen Apné/hypopnéindeks (AHI) er antall pustestopp eller nesten pustestopp per time. I gjeldende EU-direktiv er dette den viktigste indikator ved moderat og alvorlig obstruktiv søvnapné (OSAS). AHI mellom 15 og 29 defineres som moderat OSAS AHI over 30 er i direktivet definert som alvorlig OSAS Opptreden av påtrengende søvnighet er et tilleggskrav til AHI over 15. AHI over 15 gir ikke alltid påtrengende søvnighet på dagtid. Det er viktig at fastlegen avklarer slik påtrengende søvnighet før tiltak eller henvisning gjøres. Snorker du høyt nesten hver natt? Har antall pustestopp under snorkingen blitt registrert? Våkner du frisk og uthvilt om morgenen? Har du opplevd tendens til å døse av under kjøring? Har du vært involvert i trafikkuhell grunnet søvnighet? Andre risikofaktorer: Høy alder, overvekt (BMI > 30) og høyt blodtrykk er risikofaktorer som bør vurderes i tillegg. Dersom en søker med obstruktiv søvnapné har vært involvert i trafikkuhell, er det krav til utredning før helsekrav er innfridd. Kjøring bør da opphøre inntil tilstanden er under kontroll. Fastlege som er spesialist i allmennmedisin kan attestere på oppfylte helsekrav der tilfredsstillende symptomkontroll oppnås uten operative inngrep, bruk av CPAP eller tilsvarende tekniske hjelpemidler. Legemidler brukt i behandlingen må ikke medføre økt trafikksikkerhetsrisiko.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

Søvnapné (veiledende frist 26 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Nattlig apné med økt dagtretthet, konsentrasjonsvansker.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
  • høy AHI-indeks
  • komorbiditet
  • psykososiale forhold som påvirker livskvalitet

Ved hjertelidelser er fristen 13 uker.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 30.11.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021