Søvnapne

(R99)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Fam/ Sos : Yrke . Røykeanamnese.

Anamnese : Komorbiditet

Aktuelt : Symptomer ved innsovning , søvn  og oppvåkning . Snorking ,   pustestopp og dagtretthet ?

Funn : Høyde, vekt og BMI.

Vurdering : Motivert for CPAP hvis indikasjon, henviser

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Fam/ Sos : Yrke . Røykeanamnese.

Anamnese : Komorbiditet

Aktuelt : Symptomer ved innsovning , søvn  og oppvåkning . Snorking ,   pustestopp og dagtretthet ?

Funn : Høyde, vekt og BMI.

Vurdering : Motivert for CPAP hvis indikasjon, henviser

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • symptomer på dagtid som skårer dårlig på apné/hypopnoeindeks for alvorlighet
 • komorbiditet (kardiovaskulær sykdom)
 • yrke (sjåfør, arbeid med farlige maskiner)
 • alder
 • sykelig overvekt
 • BMI/vektendring
 • familiær belastning av hjerte- og karsykdom
 • lungesykdom / nevromuskulær sykdom / thoraxdeformitet
 • motivasjon for helsehjelp
 • yrke

Søk i NEL for "Søvnrelaterte resp. forstyrrelser"

Andre profesjonelle

Sykepleie

Kilde:


For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Klinisk mistanke gir grunn til utredning.
Veiledende frist for start utredning
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer på dagtid som skårer dårlig på apné/hypopnoeindeks for alvorlighet
 • komorbiditet (kardiovaskulær sykdom)
 • yrke (sjåfør, arbeid med farlige maskiner)
 • alder
 • sykelig overvekt
 • BMI/vektendring
 • familiær belastning av hjerte- og karsykdom
 • lungesykdom / nevromuskulær sykdom / thoraxdeformitet
 • motivasjon for helsehjelp

Pasienter med overvekt og familiær belastning av hjerte- og karsykdom bør tilbys behandling også ved lett grad av sykdom.

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer på dagtid som skårer dårlig på apné/hypopnoeindeks for alvorlighet
 • komorbiditet (kardiovaskulær sykdom)
 • yrke
 • alder
 • sykelig overvekt
 • BMI/vektendring
 • familiær belastning av hjerte- og karsykdom
 • lungesykdom / nevromuskulær sykdom / thoraxdeformitet
 • motivasjon for helsehjelp

Pasienter med overvekt og familiær belastning av hjerte- og karsykdom bør tilbys behandling også ved lett grad av sykdom. Bilister, spesielt yrkessjåfører, og personer som arbeider med farlige maskiner bør vurderes tidlig.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 05.12.2021

Helsekrav er ikke oppfylt når bevisstheten kan svekkes av påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn. I tillegg gjelder egne bestemmelser for spesifikke søvnsykdommer, jf. vedlegg 1 § 24.

Ved moderat og alvorlig obstruktiv søvnapné (OSAS), når apné/hypopnéindeks er over 15 (se informasjon under Praktisk): Helsekrav er oppfylt dersom relevant spesialist attesterer at tilfredsstillende symptomkontroll er oppnådd og føreren følger legens råd og anbefalinger.

Førerkortgruppe 1

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil tre år av gangen.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.


Under samlebetegnelsen hypersomnier faller også andre søvnforstyrrelser som skal undersøkes av leger med spesiell kompetanse på å vurdere om helsekravene til førerett i førerkortgruppe 1 er oppfylt.

Førerkortgruppe 1

Helsekrav oppfylt etter at behandlende spesialist har bekreftet at søkeren har oppnådd stabil fase med god funksjon. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år.

Førerkortgruppe 2 og 3

Helsekrav ikke oppfylt.


Se dette kapittel i veilederen Se alle kapittel i veilederen
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021