Spyttkjertelsykdommer

(D83)

Disse, for denne tilstand mest relevante stikkord, bør inngå i en vanlig klinisk henvisning.

Anamnese : Komorbiditet. Allmenntilstand.

Aktuelt : Vekttap? Varighet ?

Funn : RTG-funn.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Anamnese : Komorbiditet. Allmenntilstand.

Aktuelt : Vekttap? Varighet ?

Funn : RTG-funn.

Obs! : Tolkebehov? Oppdatert- medisinliste og mobil tlf.nr.

Forhold av betydning for rettighetsstatus og prioritering av henvisning.
 • symptomer
 • varighet av lidelsen
 • røntgenfunn
 • komorbiditet
 • alder
 • allmenntilstand
 • vekttap
 • destruktive symptomgivende prosesser og/eller nevrologiske utfall

Søk i NEL for "Spyttkjertelsykdommer"

Tilstander

Kilde:


 For oppfølgning av denne tilstand vises til relevant faglitteratur.

Kilde: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

Spyttkjertelsykdommer (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer
 • varighet av lidelsen
 • røntgenfunn
 • komorbiditet
 • alder
 • allmenntilstand
 • vekttap
 • destruktive symptomgivende prosesser og/eller nevrologiske utfall

Se dette kapittel i veilederen Se alle kapiteler i veilederen
 
 

Kild: www.helsedirektoratet.no

Sist oppdatert: 01.12.2021

 Sykemelding- generell del 
 
 

© Fastlegeportalen 2015 - 2021